Cerddoriaeth yng Ngregynog 2010

Wedi ei bostio ar 8 Ionawr 2010
The Alberni Quartet
Bydd cyngerdd “dechrau tymor” draddodiadol Gregynog gyda Phedwarawd Llinynnol Alberni yn cael ei chynnal ddydd Gwener 22 Ionawr 2010, am 8.00pm. Tri phedwarawd gan Beethoven fydd cynnwys y rhaglen.

Am fwy o wybodaeth, neu i archebu’ch tocyn ar-lein, ewch i wefan yr Ŵyl neu ffoniwch ein Swyddfa Docynnau ar 01686 207100.

Gŵyl 2010

Thema Gŵyl Gregynog eleni, sydd i’w chynnal rhwng 11 ac 20 Mehefin, fydd Gerddi Pleser.

Dros benwythnos agoriadol yr Ŵyl clywir cerddoriaeth hyfryd Ranelagh a Vauxhall, Gerddi Pleser godidog y cyfnod Sioraidd, tra bydd yr ail benwythnos yn agor y clwydydd yn lletach i gynnwys cerddoriaeth sy’n dathlu gerddi’r Dadeni, cyfnod Elizabeth y Cyntaf a Siapan. Gyda gerddi ysblennydd Gregynog ei hun yn gefnlen i’r cyfan, mae’r thema hon yn arbennig o addas.

Ceir manylion llawn am drefn y digwyddiadau ar wefan yr Ŵyl o wythnos olaf Ionawr.
Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori