Antiques Roadshow yn ymweld â Gregynog

Wedi ei bostio ar 13 Mehefin 2013
House & Yew Hedge

Dydd Iau 4ydd Gorffennaf, bydd Neuadd Gregynog yn agor ei gerddi ar gyfer Antiques Roadshow.

Bydd rhaglen boblogaidd nos Sul y BBC Antiques Roadshow yn ffilmio ar gyfer ei 36ain cyfres yn y lleoliad, a gafodd ei enwi’n ddiweddar yn Warchodfa Natur fwyaf newydd Cymru diolch i frithwaith cyfoethog y parc a’r coetiroedd hynafol.

Bydd rhai o arbenigwyr creiriau ac arbenigwyr celf gain gorau Prydain wrth law i gynnig cyngor a phrisiadau am ddim i ymwelwyr, a gwahoddir pawb i chwilota eu cypyrddau a dod â’u trysorau teuluol a’u bargeinion cist car i’w harchwilio gan yr arbenigwyr. Bydd y drysau’n agor am 9.30 am ac yn cau am 4.30pm. Mynediad am ddim i’r sioe.

Meddai’r cyflwynydd Fiona Bruce am ffilmio’r gyfres newydd:

 “Hon fydd fy chweched flwyddyn ar yr Antiques Roadshow ac rwyf i’n dal i deimlo’n lwcus i gael cyflwyno’r rhaglen. Mae pob wythnos yn wahanol; lleoliad newydd a miloedd o ymwelwyr newydd. Yr unig beth sy’r un fath yw’r pleser o wynebu’r annisgwyl - dydyn ni byth yn gwybod beth ddaw, o’r Faberge godidocaf i’r gwrthrych mwyaf distadl sydd â stori gyfareddol.”

Gall pobl sydd â darnau mawr o ddodrefn neu eitemau mawr eraill anfon manylion a ffotograffau o’u gwrthrychau i: Antiques Roadshow, BBC, Whiteladies Road, Bristol, BS8 2LR neu eu ebostio i: antiques.roadshow@bbc.co.uk. Gallai fod yn bosibl trefnu i’w gweld nhw o flaen llaw a threfnu trafnidiaeth at y lleoliad.

Ceir rhagor o wybodaeth yma www.bbc.co.uk/antiquesroadshow

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori