Prifysgol Cymru yn noddi Gwborau Ysbrydoli Cymru

Wedi ei bostio ar 19 Ebrill 2010
Technium

Swyddfa'r Academi Fyd-Eang yn adeilad y Technium, Abertawe

Ydych chi’n adnabod unigolion sy’n cyfrannu mewn modd amhrisiadwy i’r gymuned? Ydyn nhw’n cyfrannu i gymdeithas ar raddfa leol, ranbarthol a byd-eang? Ydyn nhw’n gweithredu fel delfryd i bobl eraill ei efelychu?

Os yw’r ateb i unrhyw un o’r cwestiynau hyn yn gadarnhaol, yna mae’n bosibl mai 2010 fydd y flwyddyn y byddant yn derbyn cydnabyddiaeth haeddiannol.

Mae’r gwaith wedi dechrau o ddod o hyd i ddynion a menywod ledled Cymru sydd wedi gwneud gwahaniaeth ac wedi defnyddio eu talentau i ysbrydoli eraill gyda Gwobrau Ysbrydoli Cymru sy'n cael eu trefnu gan y Sefydliad Materion Cymreig, prif felin drafod Cymru.

Bydd y gwobrau yn cydnabod pobl ym meysydd busnes, addysg, gwyddoniaeth, y celfyddydau a’r cyfryngau, yr amgylchedd a chwaraeon, yn ogystal â dod o hyd i bencampwyr dinasyddiaeth a chyflawnwyr ifanc. Anogir enwebiadau o’r sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol.

Mae Prifysgol Cymru yn falch i gymryd rhan eleni trwy noddi'r categori, 'Cymru Fyd-eang'. Bwriad y wobr yw i gydnabod cyfraniad eithriadol gan unigolyn i hyrwyddo proffil cadarnhaol i Gymru, mewn unrhyw faes, yng ngweddill y byd.

Dywedodd yr Athro Marc Clement, Is-Ganghellor Prifysgol Cymru:

"Mae’n bleser gennym ni gefnogi Gwobrau Ysbrydoli Cymru eleni. Mae gweithgareddau byd-eang Cymru yn bwysig iawn i ni, gyda’n cred gadarn mewn mynd â’r gorau o Gymru i weddill y byd a dod â’r gorau o’r byd i Gymru.

“Drwy swyddfa Ymchwil ac Arloesi’r Academi Fyd-Eang rydym ni’n datblygu cysylltiadau clos â’r sectorau addysg a busnes gartref a thramor i greu syniadau busnes cyffrous a hyfyw a fydd hefyd, gobeithio, yn rhoi hwb i economi Cymru."

Bydd panel o feirniaid, yn cynnwys Is-Gyfarwyddwr Academi Fyd-Eang Prifysgol Cymru, Richard Turner, yn llunio rhestr fer o dri yn y categori 'Cymru Fyd-Eang'.

Caiff yr enillwyr eu cyhoeddi mewn seremoni wobrwyo a chinio yng nghwmni’r cyflwynydd S4C Angharad Mair, yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd, ddydd Mawrth 15 Mehefin 2010.

/Diwedd

Nodiadau i Olygyddion:

Cost y tocynnau yw £55 a TAW, neu £500 i fwrdd o ddeg, sy’n cynnwys pryd pedwar cwrs ac adloniant. Mae’r gwobrau yn agored i bob dyn a menyw sy’n byw ac yn gweithio yng Nghymru waeth beth yw eu hoedran, proffesiwn neu grŵp ethnig.

I’ch enwebu eich hun, neu gyfaill neu gydweithiwr, ewch i'r wefan: www.iwa.org.uk/inspire neu cysylltwch ag Emma Brennan ar 029 2066 0820.

I ddysgu mwy am yr Academi Fyd-Eang ewch i'r wefan:  www.academifyd-eang.org.uk

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori