Cynhadledd Arweinyddiaeth Yfory – Llywio ein Dyfodol yng Nghymru

Wedi ei bostio ar 20 Mehefin 2012
TLC-Slide

Mae Academi Fyd-Eang Prifysgol Cymru yn cynnal ei phumed cwrs preswyl POWIS blynyddol ar gyfer ei chohort o Ysgolheigion Arloesi Tywysog Cymru (POWIS).

Ers ei gynnal am y tro cyntaf mae’r cwrs preswyl wedi datblygu yn ddigwyddiad mwy a fydd, am y tro cyntaf, yn cynnwys cynrychiolwyr o ar draws y DU. 

Teitl y gynhadledd breswyl yw Arweinyddiaeth Yfory sy’n fodel newydd o gynhadledd arweinyddiaeth ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain wedi ei datblygu mewn partneriaeth gyda ‘r cwmni arweinyddiaeth awyr agored Haute Route. Bannau Brycheiniog fydd y lleoliad helaeth ar gyfer y gynhadledd arloesol hon a gynhelir yn Neuadd Buckland.

Bydd Arweinyddiaeth Yfory yn canolbwyntio ar y cysyniad o’r Cyd-destun TriphlygPwysigrwydd cadw cydbwysedd yn yr economi, yr amgylchedd naturiol a’r system wleidyddol-gymdeithasol.

Dan arweiniad unigolion o amrywiaeth o gefndiroedd, mae Arweinyddiaeth Yfory yn gosod arloesedd wrth galon ei ddysgu. Wedi ei gynllunio fel ffurf newydd ar ymgasglu proffesiynol ymarferol bydd yn profi i fod yn arbrofol a chydweithredol. Mae’r gynhadledd ei hun wedi ei hanelu at wir ddatblygiad personol a phroffesiynol fydd yn debygol o fod yn hynod o gyffrous i’r cynrychiolwyr.

Mae Cynhadledd Arweinyddiaeth Yfory yn canolbwyntio ar y pwnc mawr diweddaraf i fusnesau, sef datblygu talent.

“Yn y pen draw, arweinyddiaeth sy'n bwysig. Bydd arweinwyr yfory'n deall y cysyniad triphlyg. Byddant yn arwain gan gadw cynaliadwyedd ar flaen eu meddwl ac mewn ffyrdd newydd. Byddant yn gwerthfawrogi fod talent yn helaeth a bod iddi lawer o ffurfiau. Byddant yn ofalus i ddatblygu'r holl dalent yn y sefydliad. Talent fydd un o'r tair eitem bwysicaf ar eu hagenda."
Adroddiad Talent Fyd-Eang Yfory (Chwefror 2009)

Mae’n bleser gan Academi Fyd-Eang Prifysgol Cymru fod yn noddwr a phartner i Gynhadledd Arweinyddiaeth Yfory, yn sicrhau bod Ysgolheigion POWIS yn parhau i gael mynediad at raglenni datblygiad proffesiynol o’r lefel uchaf trwy gydol eu hastudiaethau.

Am ragor o wybodaeth ewch i www.tomorrowsleadership.org

/GORFFEN

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

Dolenni Tebyg

In: Newyddion a Digwyddiadau