Rhannu ymarfer gorau gydag economi trydydd mwyaf y byd

Wedi ei bostio ar 16 Mawrth 2012
ramesh

A. Ramesh. Kumar, Cadeirydd 'SME Chamber of India', yn siarad

Neithiwr cynhaliodd Prifysgol Cymru ddigwyddiad rhwydweithio oedd yn nodi cydweithrediad newydd gyda chynrychiolwyr Busnesau Bach a Chanolig o un o’r economïau sy’n tyfu’n fwyaf cyflym yn y byd.

Daeth cynrychiolwyr o’r Small & Medium Business Development Chamber of India (SME Chamber of India) i Gymru ddydd Llun i gyfarfod â chynrychiolwyr o Academi Fyd-eang y Brifysgol er mwyn rhannu ymarfer gorau ar sut i gau’r bwlch rhwng academia a diwydiant.

Roedd y digwyddiad ddydd Mercher, a gynhaliwyd yng Nghanolfan Dylan Thomas yn Abertawe, yn gyfle i gwmnïau o Gymru sydd â diddordeb mewn buddsoddi yn India gydweithio gyda chwmnïau o’r wlad.

Bydd yr Academi Fyd-Eang yn gweithio gyda SME Chamber of India i ddatblygu ac uchafu masnachu posib rhwng BBaCh yn India a Chymru ymhellach.

Mae gan y cynrychiolwyr o India ddiddordeb mewn cyfarfod â BBaCh o Gymru sydd â photensial ar gyfer twf uchel a byddant yn cynorthwyo trwy hwyluso mentrau ar y cyd, caffael, mewnfuddsoddi ac allfuddsoddi, trosglwyddo technoleg a chydweithio gyda’u haelodau.

Mae busnesau o India'n dod yn fwyfwy cystadleuol, a gydag economi’r byd yn parhau i simsanu dan effeithiau’r dirywiad byd-eang mae SME Chamber of India’n credu bod ysfa gystadleuol a chynhyrchaeth cynyddol yn hanfodol i’w goroesiad.

Mae cyfuno academia a diwydiant yn hollbwysig i sicrhau ffyniant busnes India, meddau A. Ramesh. Kumar, Cadeirydd SME Chamber of India:

“Mae dod i Gymru wedi rhoi gwell dealltwriaeth i mi o’r ymdrech entrepreneuraidd sy’n cael ei gweithredu yma ym Mhrifysgol Cymru, i feithrin rhwydwaith cryf o wybodaeth rhwng addysg uwch a BBaCh.

“Rwy’n gobeithio y bydd yr ymweliad hwn yn helpu BBaCh o Gymru ac India i gydweithio’n agosach er budd y ddwy wlad.”

Dywedodd Sasi Dash, Is-gadeirydd SME Chamber of India:

“Mae hwn yn gyfnod cyffrous i ni. Rwyf wedi fy syfrdanu gan ysbryd menter y Llywydd (Yr Athro Marc Clement) a’i allu i jyglo cymhlethdodau academia ac entrepreneuriaeth. Rwy’n edrych ymlaen at rannu’r wybodaeth yr wyf wedi ei ddysgu yma gyda fy nghydweithwyr yn India.”

Amcangyfrifir bod rhyw 17 miliwn BBaCh yn gweithredu ar hyn o bryd yn India sy’n cyfrif am 40% o gynnyrch diwydiannol India a 49% o’i hallforion.

Ar hyn o bryd mae’r Brifysgol yn bwriadu recriwtio dau ysgolhaig ymchwil i weithio ym mhencadlys SME Chamber of India yn Mumbai.

/GORFFEN

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori