Bwydo i Strategaethau TGCh Ranbarthol

Wedi ei bostio ar 27 Tachwedd 2009
Astudiaeth / Study

Mae Prifysgol Cymru yn cynorthwyo cynghorau yn ne a de ddwyrain Cymru i ddarganfod sut mae preswylwyr a busnesau yn defnyddio Technolegau Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh). Bydd tîm Academi Fyd-Eang y Brifysgol yn dadansoddi canlyniadau'r arolwg dienw i fwydo i'r strategaeth TGCh ranbarthol.

Dywedodd Louisa Huxtable ar ran yr Academi Fyd-Eang “rydym ni'n falch i fod yn rhan o economi gwybodaeth sy'n tyfu yng Nghymru. Bydd yr arolwg hwn yn cynorthwyo cynghorau yn y rhanbarth i wario ar TGCh, ac mae hyn yn bwysig iawn i'n gweledigaeth ni ar gyfer yr economi”.

Gwnewch yr arolwg yma .
Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau