UWIC yn taro tri

Wedi ei bostio ar 16 Mehefin 2010
uwic

UWIC

Mae Athrofa Prifysgol Cymru Caerdydd (UWIC) yn dathlu ar ôl cael ei henwi’n brifysgol newydd orau Cymru gan dri chanllaw prifysgol cenedlaethol hanfodol mewn llai na mis.

Mae’r canllaw diweddaraf, y Guardian University Guide 2011 a gyhoeddir heddiw (dydd Mawrth 8 Mehefin) yn dangos bod UWIC, yn ogystal â chadw ei safle fel y brifysgol newydd orau, wedi codi 8 safle yn y gynghrair i fod ymysg y tair prifysgol orau yng Nghymru.

Yn ogystal â hyn, dangosodd Ysgol Addysg Caerdydd mai hi yw prif ddarparwr hyfforddiant athrawon Cymru o hyd, drwy gael ei gosod ar y brig yn y wlad ac ymysg y 20 gorau drwy’r DU gyfan.

Gan amlygu ei hymrwymiad i ragoriaeth, sgoriodd UWIC yn uchel ar draws ystod o agweddau gan gynnwys cyfraddau boddhad myfyrwyr, posibiliadau gyrfa a thariff mynediad.

Dywedodd Richard Moremon, Cyfarwyddwr Marchnata a Chyfathrebu UWIC: “Rydym ni’n ymfalchïo yn yr enw sydd gennym am wneud yn siŵr fod anghenion y myfyrwyr yn cael eu gosod yn flaenllaw, felly mae’n wych bod ein gwaith yn y maes hwn yn cael ei adlewyrchu mewn perfformiad rhagorol arall yn y canllaw cenedlaethol hwn.”

“Mae cael ein gosod ymysg y tair prifysgol orau yng Nghymru yn amlygu ein cynnydd parhaus a chyda buddsoddiad o £50m yn ein cyfleusterau ar waith rydym ni’n gobeithio parhau i gwrdd â gofynion ein myfyrwyr nawr ac yn y dyfodol,” ychwanegodd.

Caiff ymrwymiad UWIC i hybu cyflogadwyedd myfyrwyr hefyd ei gymeradwyo yn y canllaw, sy’n dweud: “UWIC yw un o’r prifysgolion newydd amlycaf yng Nghymru, yn bennaf oherwydd ei chyrsiau sy’n gysylltiedig â gyrfaoedd, sy’n golygu bod ein graddedigion yn boblogaidd gyda chyflogwyr.”

Daw’r llwyddiant diweddaraf hwn i ran UWIC lai na mis ar ôl cael ei henwi’n Brifysgol Orau Cymru yn y Complete University Guide a gyhoeddir yn the Independent ac yn y Good University Guide 2011 yn y Times.

Mae hefyd yn golygu ei bod yn debygol y gwnaiff UWIC ailadrodd ei llwyddiannau yn 2009 pan gafodd ei henwi’n brifysgol newydd orau Cymru gan y pedwar prif ganllaw prifysgol cenedlaethol.

Mae Athrofa Prifysgol Cymru Caerdydd yn ran o Gynghrair Prifysgol Cymru sy’n cynnwys Prifysgol Cymru; Prifysgol Fetropolitan Abertawe; UWIC; Prifysgol Cymru Casnewydd; Prifysgol Glyndŵr a Phrifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant.

/Diwedd

Nodiadau i olygyddion:

 
I weld y Guardian Good University Guide ewch i: http://www.guardian.co.uk/education/table/2010/jun/04/university-league-table 
I gael rhagor o wybodaeth am Brifysgol Cymru ewch i: www.cymru.ac.uk
I gael gwybodaeth i’r wasg a’r cyfryngau, cysylltwch â Tom Barrett, Swyddog Cyfathrebu Prifysgol Cymru: t.barrett@cymru.ac.uk

 

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori