Hwb i fusnes yng Nghymru gyda'r rhwydwaith uwchgyfrifiadura cenedlaethol cyntaf yn y DU

Wedi ei bostio ar 8 Mehefin 2012
HPC-Logonew

HPC Cymru

Cymru yw’r wlad gyntaf yn y DU i gael rhwydwaith uwchgyfrifiadura cenedlaethol dosbarthedig, sy’n golygu bod busnesau Cymreig bellach yn gallu defnyddio’r dechnoleg cyfrifiadura ddiweddaraf yn y byd, ynghyd â hyfforddiant, gwaith maes a chymorth technegol i’w ecsbloetio’n effeithiol.

Mae’r cyhoeddiad hwn yn nodi’r garreg filltir ddiweddaraf i Gyfrifiadura Perfformiad Uchel (HPC) Cymru, a ffurfiwyd i reoli prosiect cydweithredol i rannu gwasanaethau ym Mhrifysgolion Cymru. Mae’r fenter unigryw hon yn galluogi cwmnïau ac ymchwilwyr prifysgol yng Nghymru i arloesi drwy ddefnyddio’r dechnoleg uwchgyfrifiadura ddiweddaraf.

Mewn digwyddiad lle cafwyd anerchiad gan Brif Ymgynghorydd Gwyddoniaeth Cymru yn y Senedd yr wythnos ddiwethaf, bu cynulleidfa wadd o Lywodraeth Cymru, Prifysgolion Cymru a sefydliadau busnes ac addysg yn dathlu’r cyhoeddiad diweddaraf fod Fujitsu, darparwr gwasanaeth technoleg HPC Cymru, wedi dyfarnu saith efrydiaeth wedi’u cyllido’n llawn ar draws y sectorau ynni morol, amgylchedd a gwyddorau bywyd, gan ddenu dros £500,000 o fewnfuddsoddi i Gymru. Dros y ddwy flynedd nesaf bydd HPC Cymru a Fujitsu yn cyllido cyfanswm o 20 efrydiaeth ar draws sectorau blaenoriaeth allweddol yng Nghymru.

Mae Prifysgol Cymru wedi cytuno i gydweithio â HPC, fel y mae nifer o brifysgolion eraill yng Nghymru. Mae’r prosiect pum mlynedd £44 miliwn yn rhoi cyfleuster Cyfrifiadura Perfformiad Uchel o ansawdd byd-eang i Gymru, at ddefnydd sefydliadau academaidd a masnachol yng Nghymru. Bydd HPC Cymru yn rhoi gallu a rhwydwaith uwchgyfrifiadura i Gymru ar raddfa na cheisiwyd ei chyrraedd yn unman arall yn y DU nag Ewrop.

/DIWEDD
Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori