Prifysgol Cymru yn dathlu Celf a Busnes

Wedi ei bostio ar 30 Ebrill 2010
nikki cass

Gwaith celf gan Nikki Cass (h) Nikki Cass

Daeth dau fyd cwbl gwahanol at ei gilydd neithiwr yn Seremoni Dyfarniadau Celfyddydau a Busnes Cymru 2010 yng Nghanolfan y Mileniwm. 'Roedd Prifysgol Cymru yn falch i fod yn ran o'r digwyddiad eleni yn noddi'r derbyniad a ddenodd dros 400 o westeion o sectorau busnes a chelfyddydau Cymru.  'Roeddwn yn awyddus iawn i gymryd rhan gan fod ein hamcanion yn cynnwys cefnogi busnes a diwylliant Cymru cymaint ag sy'n bosibl.

Enillodd naw cwmni wobrau neithiwr a noddwyd gan Chevron a'r Post Brenhinol-oll yn cydnabod cyfraniad gwerthfawr busnes i'r celfyddydau ar draws y wlad.

Admiral enillodd y wobr 'Busnes y Flwyddyn' a Carl Grainger o'r 'Information Network' enillodd Unigolyn y Flwyddyn am ei gyfraniad i Sinfonia Cymru. Cwmni Celf Valleys Kids o'r Rhondda cipiodd y wobr celfyddydau am 'waith creadigol gyda busnes yng Nghymru'.

'Roedd yna nifer o wynebau enwog ymysg y gynulleidfa yn cynnwys yr athletwr Colin Jackson; y darlledwraig, Kate Adie a'r canwr Rhydian Roberts.  Cyflwynodd yr actorion Julian Lewis Jones, Suzanne Packer, Steffan Rhodri a Melanie Walters y tlysau i'r buddugwyr a ddyluniwyd yn arbennig i'r noson gan yr artist o Abertawe, Nikki Cass.

'Roedd y darlledwyr Nicola Heywood-Thomas ac Arfon Haines Davies yn cyflwyno'r noson a chafwyd perfformiadau byw gan nifer o artistiaid yn cynnwys araith gan yr eicon o Gymro, Max Boyce.

Dywedodd Rachel Jones, Cyfarwyddwraig Celfyddydau a Busnes Cymru:

"Mae'r gefnogaeth cyson oddi wrth y gymuned fusnes i'r celfyddydau yn dangos gwerth y berthynas i'r ddwy ochr ac mae'r dyfarniadau yn dangos cymaint y gall y partneriaethau yma gyflawni."

/Diwedd

Am wybodaeth am Gelfyddydau a Busnes Cymru ewch i: www.artsandbusiness.org.uk

Am wybodaeth am Brifysgol Cymru ewch i: www.cymru.ac.uk 

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau