'The Meaning of Pictures' ar restr hir Gwobr Lyfrau Mawreddog

Wedi ei bostio ar 26 Mawrth 2010
meaningofpicscover

Mae Gwasg Prifysgol Cymru yn falch iawn bod ei gyhoeddiad, ‘The Meaning of Pictures’ gan Peter Lord, wedi cyrraedd rhestr hir Gwobr Berger am Hanes Celf Prydeinig 2010.

Mae’r Wobr yn cael ei rhoi yn flynyddol i gyhoeddiad academaidd sy’n dangos camp arbennig ym maes Hanes Celf Prydain. Yn cael ei gyflwyno gan y British Art Journal ac Ymddiriedolaeth Addysg Casgliad Berger, mae’r wobr yn cael ei hadnabod fel un o’r rhai mwya blaenllaw yn y maes hwn.

Daeth adolygiadau clod-wiw eisioes i law ac mae’n amlwg fod y gyfrol yn apelgar iawn i’r rhai ohonoch sy’n caru celf a diwylliant Cymreig:

 “llyfr atyniadol… wedi ei ysgrifennu’n dda gyda chynhyrchiad deiniadol.” (David Moore, Planet, Rhifyn 197)

 ‘…Bydd y llyfr hwn yn angenrheidiol i’r rhai sy’n ymwybodol o gyfraniadau arbennig Lord i ddiwylliant Cymru… yn ddarllenadwy a dadlennol wedi ei fywiocau gan safon ei ymchwil a’i ysgoloriaeth.”.’ (Western Mail, Medi 2009)

Edrych ar ddarluniau Cymreig o’r 18g i’r 20g a wna ‘The Meaning of Pictures’ a thrafod pam maent yn dal i fod yn berthnasol i ni heddiw. Yn chwa o awyr iach, mae’r llyfr yn mynd dan groen sut mae’r defnyddiwr yn deall ac yn dadansoddi’r lluniau –y noddwyr, curaduron a’r cyhoedd-yn hytrach na manylu ar agenda’r darluniwr yn unig.

Gyda chyfres o bennodau ar wahanol agweddau o ddarlunio sy’n cael eu huno gyda thema gyffredin, mae Peter Lord yn tywys y darllenwr ar wibdaith trwy Gelf Cymru. Dyma’ch cyfle chi i ddysgu mwy am weithiau celf y 18g, ffurfiau celf y 19g a rhai o’n hartistiaid mwya blaengar o’r 20g. Mae Peter hefyd yn edrych ar sut mae’r lluniau yma’n cael eu gwerthuso gan amgueddfeydd a’r farchnad gelf a sut, ers yr 1980gau, mae’r sefydliad Celf Cymreig wedi ymladd brwydr adweithiol yn erbyn y symudiad Hanes Celf Newydd.

Unwyd y pennodau gyda’u ffocws ar sut mae traddodiad celf yn cael ei greu a pha effaith mae’r traddodiad hwnnw yn ei gael ar hunaniaeth cenedl a sut mae eraill yn ei gweld. Trafodwyd y lluniau a’r arlunwyr yng nghyd-destun llenyddiaeth cyfoes ac amgylchiadau cymdeithasol a gwleidyddol eu cyfnod. Mae’r awdur yn cymharu’r elfennau hyn gyda phrofiad diwylliannau eraill fel yr Unol Daleithiau a’r Iwerddon.   

Dywedodd Helgard Krause, Pennaeth Gwasg Prifysgol Cymru:

“Rydym wrth ein boddau bod cyhoeddiad arall gan Wasg Prifysgol Cymru wedi cael ei gydnabod ar lefel ryngwladol. Mae Peter Lord yn awdur hynod o dalentog ac ‘rydym yn falch iawn bod ‘The Meaning of Pictures’ wedi ei enwebu ar gyfer Gwobr Berger. Bydd yn blatfform arbennig i ni i arddangos ein cyfrol a gobeithiwn y bydd yn cyrraedd gynulleidfa ehangach eto o ganlyniad.”

Bydd enillydd Gwobr Berger yn cael ei gyhoeddi ym mis Gorffennaf 2010.

/Diwedd

Am fwy o wybodaeth am Wasg Prifysgol Cymru ewch at: www.cymru.ac.uk/press neu ebostiwch Bethan James, Swyddog Marchnata: b.james@cymru.ac.uk

Am wybodaeth i’r wasg a’r cyfryngau cysylltwch â Joanna Davies, Pennaeth Cyfathrebu, Prifysgol Cymru: j.davies@cymru.ac.uk   tel: 02920 376999

Nodiadau i Olygyddion:

Mae Peter Lord wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ac mae’n awdurdod ar Gelf Cymru. ‘Roedd yn Gymrawd Ymchwil yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru o 1996 hyd at 2003. Ar hyn o bryd mae’n Gymrawd Ymchwil rhan-amser ym Mhrifysgol Abertawe.

 Am fwy o wybodaeth am Wobr Berger, ebostiwch Robin Simon yn y British Art Journal: editor@britishartjournal.co.uk 

neu ewch i: http://www.bergercollection.org/ 

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau