Enillydd Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Cymru'n dychwelyd i Gymru

Wedi ei bostio ar 3 Mehefin 2011
elysereading

O'r chwith i'r dde: 2006 enillydd Gwobr Dylan Thomas 2006, Rachel Tresize, ynghyd â Elyse Fenton, enillydd Gwobr Dylan Thomas 2010

Cynulleidfa ar ei thraed fu’n gwrando ar farddoniaeth Elyse Fenton o’i chyfrol fuddugol, Clamor, yn siop Prifysgol Cymru ddydd Mawrth am hanner dydd.

Am y cerddi hyn, a ysgrifennwyd pan oedd ei gŵr yn feddyg gyda’r fyddin ar leoliad yn Iraq, yr enillodd Elyse Wobr Dylan Thomas Prifysgol Cymru 2010 - y bardd cyntaf i ennill y wobr o £30,000 ers ei sefydlu yn 2006.

Yn siarad cyn y darlleniad, eglurodd Elyse wrth ei chynulleidfa mai ei chyfaredd gydag iaith oedd yn ei hysbrydoli i ysgrifennu barddoniaeth ac nid unrhyw wrthwynebiad cryf i ryfel. Roedd y gyfaredd hon yn amlwg yn y ffordd yr oedd yn ynganu ei geiriau yn ystod y darlleniad; geiriau fel ‘friendly fire’ oedd yn amlwg yn cael effaith ddeifiol arni er ei bod yn honni nad oedd yn gwrthwynebu’r rhyfel.

Tra roedd ei gŵr i ffwrdd yn Iraq, roedd y rhyfel ar ei meddwl byth a hefyd. Hyd yn oed pan oedd hi’n cysgu roedd ei breuddwydion yn llawn o erchyllterau rhyfel; yn y gerdd ‘Infidelity’ mae’n dychmygu corff datgymalog ei gŵr yn dilyn ymosodiad morter: Bricks mortared into a broken kingdom of sleep where I found you, dream-sift, rubbled, nowhere. Forgive me, love, this last infidelity. I never dreamed you whole. (‘Clamor’, 2010)

“Doedd yna ddim rheswm gwleidyddol go iawn dros ysgrifennu’r deunydd hwn” meddai Elyse, “yr iaith sy’n fy nghymell i. ‘Doeddwn i ddim hyd yn oed yn talu sylw i’r posibilrwydd o gynulleidfa wrth ei ysgrifennu, dim ond teimlo angen taer a theimlo bod y deunydd yn fy ysgrifennu i wrth i mi ei ysgrifennu.

“Rwy’n teimlo’n anesmwyth braidd i fod yn destun sylw rhyngwladol achos nid dyma oedd fy mwriad o gwbl. Mae Gwobr Dylan Thomas wedi dod â darllenwyr rhyngwladol i mi; mae wedi caniatáu i mi feddwl amdanaf fy hun fel ysgrifennwr proffesiynol, rhywbeth nad ydw i erioed wedi gallu ei wneud o’r blaen. Mae’n wefreiddiol a dweud y gwir!”

Dywedodd yr Athro Peter Stead, sylfaenydd Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Cymru:

“Rwyf wrth fy mod fod bardd wedi ennill Gwobr Dylan Thomas o’r diwedd. Fel Dylan, mae gwaith Elyse yn cyfleu delweddau byw a chyfaredd gyda geiriau. Fe gawson ni oleuni pellach ar natur barddoniaeth yn y darlleniad heddiw. Yn wir, ni fyddai dim o hyn yn bosib heb help Prifysgol Cymru; gyda’n gilydd rydym ni’n mynd â Chymru a Dylan Thomas i’r byd, ac yn dod â’r byd i Gymru”

Y diwrnod canlynol fe ddarllenodd Elyse yng Ngŵyl y Gelli, i orffen ei hymweliad byr â Chymru ble y treuliodd llawer o’i hamser yn Abertawe, yn ymweld â’r llefydd oedd mor bwysig i allforyn llenyddol enwocaf Cymru.

Cafodd Elyse ei geni a’i magu yn Massachusetts ac mae bellach yn byw yn Philadelphia gyda’i gŵr a’i merch.

/Gorffen

Mae Prifysgol Cymru yn un o sefydliadau cenedlaethol mwyaf Cymru. Mae’n ymrwymedig i helpu i gyflawni anghenion addysgol ac economaidd Cymru ac i gefnogi ei hetifeddiaeth ieithyddol, ddiwylliannol a chenedlaethol. Yn edrych tu hwnt i’w chyfrifoldebau Cymreig nodedig, mae’r Brifysgol hefyd yn ymrwymedig i’w rôl ryngwladol ac i wella ei safle ar draws y DU a thramor. Hyd yn hyn, mae’r Brifysgol wedi dyfarnu dros 600,000 o raddau i fyfyrwyr ar draws y byd a hi yw’r corff dyfarnu graddau ail fwyaf yn y DU. Am fwy o wybodaeth ewch i: www.cymru.ac.uk

Am wybodaeth i’r wasg a’r cyfryngau, cysylltwch â Tom Barrett, Swyddog Cyfathrebu, Prifysgol Cymru: t.barrett@wales.ac.uk


Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori