Dyfarniad gan y Brifysgol yn helpu i ganu clodydd Iolo Morganwg

Wedi ei bostio ar 7 Gorffennaf 2011
LluniBrifysgolCymru

Leila Salisbury

Enillydd Cronfa Goffa Thomas Ellis Prifysgol Cymru eleni yw Leila Mair Salisbury o Gaerfyrddin sy’n fyfyriwr PhD ym Mhrifysgol Bangor.

Bydd yn derbyn £750 am ei chyfraniad i astudiaeth ar Iolo Morgannwg, y bardd dylanwadol o Gymru.

Bydd y dyfarniad yn cyfrannu tuag at gostau cyhoeddi llyfr dwyieithog yn cynnwys detholiad o ganeuon gwerin o Gymru a gasglwyd gan Iolo Morganwg rhwng 1747 a 1826. Bydd y llyfr, sy’n ffrwyth traethawd ymchwil MPhil Leila, yn ailgloriannu cyfraniad Iolo i gerddoriaeth werin Cymru.

Bwriad Leila yw cwblhau’r prosiect erbyn mis Awst 2012, ac mae’n gobeithio lansio’i gwaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mro Morgannwg.

Ar ôl graddio gydag anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Cymraeg a Cherddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor yn 2006, aeth Leila yn ei blaen i astudio am MPhil cyn dechrau ar ei swydd bresennol fel Cynorthwy-ydd Dysgu Graddedig yn Ysgol Gerdd Bangor.

Dywedodd Leila:

“Mae ennill y wobr hon yn anrhydedd enfawr, a fydd yn helpu i ddangos cyfraniad amhrisiadwy Iolo Morganwg i’r casgliad o donau gwerin Cymreig ac i gerddoriaeth werin Cymru heddiw. Hoffwn ddiolch o galon i Brifysgol Cymru am gefnogi’r fenter hon.”

Caiff grantiau o Gronfa Goffa Thomas Ellis eu dyfarnu i gynorthwyo ymchwil i iaith, llenyddiaeth, hanes a hynafion Cymru a Sir Fynwy, ac i gyhoeddi canlyniadau’r ymchwil hwnnw.

Sefydlwyd y gronfa er cof am y diweddar Thomas Edward Ellis MA, Warden Urdd y Graddedigion (1896-1899), ac Aelod Seneddol Meirionydd rhwng 1886 a 1899.

/Gorffen

Nodiadau i Olygyddion:

Am fwy o wybodaeth am Ysgoloriaethau Prifysgol Cymru, cliciwch ar: http://www.cymru.ac.uk/en/Scholarships/Scholarships.aspx

Am fwy o wybodaeth am Brifysgol Cymru ewch i: www.cymru.ac.uk  

Am wybodaeth i’r wasg a’r cyfryngau, cysylltwch â Tomas Llewelyn Barrett, Swyddog Cyfathrebu t.barrett@cymru.ac.uk  

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau