Cyhoeddi Rhestr Hir Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Cymru 2012

Wedi ei bostio ar 31 Gorffennaf 2012
DTP-2012

Peter Stead and Hannah Ellis

Ddoe, yng Nghanolfan Dylan Thomas, sydd newydd ei adnewyddu, cyhoeddodd wyres Dylan Thomas, Hannah Ellis, restr hir Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Cymru 2012 sy’n cynnwys dau o’r ymgeiswyr ieuengaf erioed.

Wrth gyhoeddi’r rhestr hir yn ninas mebyd yr awdur, Abertawe, datgelodd Hannah fod 10 o weithiau llenyddol, gan gynnwys wyth nofel a dau gasgliad o straeon byr, wedi’u dethol. Gan rychwantu tri chyfandir, mae’r awduron dethol yn hanu o Ganada, UDA, Zimbabwe a Nigeria, ynghyd â phump o’r DU.

Mae rhestr hir eleni’n cynnwys dau o ymgeiswyr ieuengaf y wobr erioed - yr awdur o Brydain, Ben Brooks, sy’n ugain oed, gyda’i nofel Grow Up a Chibundu Onuzo o Nigeria sy’n 21 oed, y mae ei nofel The Spider King’s Daughter hefyd ar y rhestr.

Dywedodd Cadeirydd Cychwynnol Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Cymru, Peter Stead: “Unwaith eto dyma restr hir o safon uchel gyda rhychwant rhyngwladol eang. Mae ansawdd y deg gwaith ar y rhestr hir yn eithriadol ac rwyf i’n siŵr y bydd y tair wythnos nesaf yn gyfnod o drafod tanbaid wrth i’r panel beirniaid leihau’r rhestr hon o 10 awdur ifanc hynod o dalentog i greu rhestr fer derfynol Gwobr eleni.”

Ceir rhagor o wybodaeth am Wobr Dylan Thomas Prifysgol Cymru, yn ogystal â manylion rhestr hir 2012 ar y wefan – www.Dylanthomasprize.com

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau