Dathliad Graddio Prifysgol Cymru 2015

Wedi ei bostio ar 30 Ebrill 2015

Ar 30 Ebrill 2015, bydd bron i 1,000 o raddedigion Prifysgol Cymru a’u gwesteion yn dod i ddigwyddiad yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd i nodi diwedd eu hastudiaethau. Bydd ysgolheigion o bedwar ban byd yn dod i’r dathliadau graddio o wledydd mor bell â Tsieina, Affrica, Singapore ac Ewrop.

Bydd y Parchedicaf Dr Barry Morgan, Archesgob Cymru a Dirprwy Ganghellor Prifysgol Cymru, yn llywyddu’r achlysur, ynghyd â’r Is-Ganghellor, Yr Athro Medwin Hughes DL, a fydd yn cyfarch pob un sy’n derbyn gradd yn bersonol.

Bob blwyddyn, mae’r Brifysgol hefyd yn dyfarnu graddau er anrhydedd i gydnabod cyflawniad unigol mewn meysydd academaidd fel y celfyddydau, llenyddiaeth, gwyddoniaeth, masnach a diwydiant, bywyd proffesiynol a gwasanaeth i’r cyhoedd neu i’r Brifysgol. Eleni rydym ni’n cydnabod dau unigolyn:

Dr R Alun Evans – Doethur mewn Llên honoris causa, am wasanaethau’n hyrwyddo diwylliant ac iaith Cymru, fel darlledwr ac fel hyrwyddwr ar ran Eisteddfod Genedlaethol Cymru.

Pan glywodd ei fod yn cael cynnig gradd er anrhydedd, dywedodd Dr Evans:

"Rwy'n ei hystyried hi'n fraint fawr i dderbyn y radd hon gan Brifysgol Cymru i gydnabod cyfraniad i ddarlledu ac i ddiwylliant fy ngwlad. Yn 1963 cyflwynwyd yr un radd i'm rhagflaenydd yn y BBC yng ngogledd Cymru, Dr Sam Jones. Mae'r anrhydedd hwn yn fy ngwneud innau, fel Sam hanner canrif yn ôl, yn "ddyn hapus dros ben." Edrychaf ymlaen at gael rhannu'r achlysur gyda'r teulu."

Yr Arglwydd Elystan Morgan – Doethur yn y Cyfreithiau honoris causa, am wasanaethau i fywyd gwleidyddol Cymru ac i’r system gyfreithiol yng Nghymru a’i gefnogaeth i Brifysgol Cymru.

Wrth son am dderbyn ei radd er anrhydedd dywedodd yr Arglwydd Morgan:

“Mae gan y Brifysgol ran flaenllaw i’w chwarae ym mywyd Cymru ac rwyf i’n hynod o ddiolchgar i gael fy anrhydeddu ymhell y tu hwnt i fy haeddiant.”

Mae’n bleser gan y Brifysgol gydnabod llwyddiannau a chyfraniadau Dr R Alun Evans a’r Arglwydd Elystan Morgan yn eu meysydd, ac mae’n hynod o falch i’w croesawu ill dau fel Graddedigion Er Anrhydedd Prifysgol Cymru.

Bydd y graddedigion a’u gwesteion yn aros yng Nghaerdydd a’r cyffiniau, fydd yn gyfle iddyn nhw ddod i’r digwyddiad poblogaidd a hefyd ymweld â’r ardal leol a’i hatyniadau, ac felly rhoi hwb i dwristiaeth Cymru a’r economi leol.

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori