Y Brifysgol yn gwahodd adborth gan fyfyrwyr wrth lansio Arolwg Myfyrwyr 2012/13

Wedi ei bostio ar 5 Chwefror 2013

Mae Prifysgol Cymru’n gwahodd ei myfyrwyr i ddarparu adborth ar eu profiad dysgu drwy gwblhau Arolwg Myfyrwyr 2012/13 sydd nawr ar gael arlein.

Mae’r arolwg blynyddol ar gael i unrhyw fyfyriwr sy’n astudio ar gwrs achrededig ac mae’n fesur pwysig o’r ffordd y mae’r Brifysgol yn perfformio mewn nifer o feysydd allweddol.

“Mae’r arolwg myfyrwyr blynyddol yn anhygoel o bwysig ac yn chwarae rhan allweddol yn y ffordd rydym ni’n edrych ar reoli ansawdd rhaglenni Prifysgol Cymru lle bynnag y cânt eu hastudio” esbonia Rheolwr Ymglymiad Myfyrwyr y Brifysgol, Ben Gray.

“Un o’r pethau pwysicaf i ddod o’r arolwg myfyrwyr, ar wahân i’r canrannau cyffredinol, yw straeon unigol profiadau’r myfyrwyr. Rydym ni’n eu cadw’n ddienw ond maen nhw’n hynod o werthfawr wrth i ni weithio gyda’n canolfannau cydweithredol i uchafu ansawdd y Profiad Dysgu i fyfyrwyr.”

Gyda’r data a’r ymatebion a gesglir, mae’r Brifysgol yn gallu cymharu’r canlyniadau gyda chanlyniadau cyffredinol blynyddoedd blaenorol, ond gan fod llawer o’r cwestiynau yr un fath â’r rhai a geir yn yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol (NSS) mae hefyd yn gallu cymharu’r canlyniadau â sefydliadau eraill ar draws y Deyrnas Unedig.

Dyddiad cau cwblhau’r arolwg yw 1 Mai, gyda’r canlyniadau’n cael eu cyhoeddi yn yr haf.

Os ydych chi’n fyfyriwr Prifysgol Cymru a hoffech chi gyfranogi yn arolwg eleni, cliciwch yma.

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori