Tîm Gwobr Dylan Thomas PC yn Efrog Newydd i helpu i ddathlu anrhydedd Catherine Zeta

Wedi ei bostio ar 10 Mawrth 2011
ElyseFentonCZJandMDCrop

Michael Douglas, Catherine Zeta Jones, gydag Elyse Fenton, ennillydd Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Cymru 2010

Yn ddiweddar dyfarnodd Cymdeithas Dewi Sant Talaith Efrog Newydd ei hanrhydedd uchaf - medal William R Hopkins – i Catherine Zeta Jones, i gydnabod ei hymdrechion parhaus fel llysgennad dros Gymru a’i chefnogaeth hael i achosion Cymreig.

Roedd carfan fach o Wobr Dylan Thomas y Brifysgol yn bresennol ymysg y sêr yn y seremoni rwysgfawr yng Nghlwb Yale Efrog Newydd ddydd Gwener 4 Mawrth, gan fanteisio ar y cyfle i godi proffil y Wobr ar y llwyfan rhyngwladol hwn.

Catherine yw llysgennad rhyngwladol cyntaf Gwobr Dylan Thomas ac roedd cadeirydd y wobr, Peter Stead, wrth ei fodd i gael y cyfle i’w diweddaru hi am y datblygiadau a’i chyflwyno i enillydd 2010, y bardd Americanaidd Elyse Fenton. Dywedodd wrthym fod Catherine “yn amlwg wrth ei bodd yn cael cwrdd ag Elyse, gan ei bod yn arbennig o hoff o farddoniaeth. Yn wir pwysleisiodd mor falch oedd hi fod bardd wedi ennill y Wobr am y tro cyntaf”.

Mae Gwobr Dylan Thomas, sydd werth £30,000, ac sy’n cael ei noddi gan Brifysgol Cymru, wedi’i chynllunio i annog talent greadigol mewn llenorion dan 30 oed ac mae ar agor i unrhyw waith, o unrhyw genre, sydd wedi’i gyhoeddi yn Saesneg.

/Diwedd

I gael gwybodaeth i'r wasg a'r cyfryngau, cysyllter a Tom Barrett, Swyddog Cyfathrebu Prifysgol Cymru: t.barrett@cymru.ac.uk 

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau