Athro PC i eistedd ar banel iaith Llywodraeth Cymru

Wedi ei bostio ar 18 Rhagfyr 2012
DylanJonesEvans

Yr Athro Dylan Jones-Evans

Bydd yr Athro Dylan Jones-Evans, Cyfarwyddwr Canolfan Addysg Menter ac Arloesi Prifysgol Cymru, yn eistedd ar banel annibynnol a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru.

Sefydlwyd y Grŵp gan y Gweinidog Busnes Edwina Hart, i ystyried effaith iaith ar ddatblygiad economaidd.

Daw hyn ar ôl i Gomisiynydd y Gymraeg Meri Huws gyhoeddi safonau a fydd yn golygu y bydd rhaid i rai cwmnïau sector breifat ddarparu gwasanaethau yn y Gymraeg yn ôl y gyfraith, yn hytrach nag ar sail wirfoddol.

Gyda chanfyddiadau’r panel yn cael eu hystyried gan Lywodraeth Cymru cyn i benderfyniad terfynol gael ei wneud, dywedodd Mrs Hart y bydd y panel yn ystyried polisi a chanlyniadau cyfredol ac yn argymell ffyrdd y gallai Llywodraeth Cymru ac eraill ddatblygu a chyflenwi strategaeth ar gyfer hyrwyddo’r iaith a datblygiad economaidd.

Dywedodd yr Athro Dylan Jones-Evans: "Rwyf wrth fy modd cael y cyfle hwn i weithio gydag eraill i archwilio sut y gallai'r iaith Gymraeg helpu i ddatblygu busnesau yng Nghymru. O fy mhrofiadau gyda’r gymuned fusnes yng Nghymru, mae yna agweddau cadarnhaol gan y mwyafrif helaeth o gwmnïau tuag at yr iaith Gymraeg. Felly, rwyf yn gobeithio bydd y grŵp yn gallu nodi rhai o'r dulliau arloesol, sydd eisoes yn digwydd yn barod, i hyrwyddo'r iaith Gymraeg yn y gweithle."

Dan gadeiryddiaeth Elin Rhys, Rheolwr Gyfarwyddwr y cwmni teledu annibynnol sydd wedi’i leoli yn Abertawe, Telesgop, aelodau eraill y panel yw Martin Rhisiart, Cyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil Dyfodolion ac Arloeseddym Mhrifysgol Morgannwg; Elin Pinnell, Partner a Phennaeth Cyfraith Cyflogaeth  yn Capital Law; Rhodri Llwyd Morgan, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Addysg a Gwasanaethau Cymunedol Cyngor Sir Ceredigion; Alun Shurmer, Cyfarwyddwr Cyfathrebu Dŵr Cymru a Hywel Wigley, o Stiwdio Acapela.

/Diwedd

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori