Athro PC i annerch Diwrnod Gwobrwyo AAU

Wedi ei bostio ar 26 Mawrth 2014
Simon-Books

Yr Athro Simon Haslett

Bydd yr Athro Simon Haslett, Is-Ganghellor Cyswllt Prifysgol Cymru, yn traddodi’r Anerchiad Cyfunol mewn digwyddiad a drefnir gan yr Academi Addysg Uwch (AAU) ar 4 Ebrill 2014.

Mae’r digwyddiad lledaenu rhyngddisgyblaethol undydd hwn i ddeiliaid Dyfarniadau AAU hefyd ar agor i’r rheini sydd â diddordeb neu sy’n ymrwymo i wella addysgu a dysgu mewn ymchwil ac ymarfer. Y digwyddiad hwn yw’r cyntaf yng nghyfres Timau Dyfarniadau AAU â’r teitl RIPE (Ymchwil, Effaith, Addysgeg ac Ymgysyllgu / Research, Impact, Pedagogy & Engagement); a drefnir gan y tîm Dyfarniadau sy’n rheoli rhaglenni cyllido’r AAU gan gynnwys Grantiau Datblygu Addysgu, Rhaglenni Doethurol Mike Baker ac Ysgoloriaethau Rhyngwladol Syr Ron Cooke.

Mae cynllun digwyddiadau RIPE wedi’i gynllunio i greu cymuned gynhwysol o unigolion o’r un anian sy’n canolbwyntio ar elfennau hanfodol prosiectau llwyddiannus a chynaliadwy; daw’r gyfres â rhwydwaith o ymchwilwyr amlddisgyblaethol at ei gilydd gydag amrywiaeth o lwyfannau cyfathrebu sy’n cynnig cyfleoedd rheolaidd i gysylltu â rhwydwaith gwerthfawr o gysylltiadau sy’n ymwneud ag arloesi mewn addysgu a dysgu.

Yr Athro Haslett fydd yn agor y digwyddiad yn y Brifysgol Agored yng Nghaerdydd gyda’i anerchiad Sustaining research-informed teaching: institutional and individual approaches. Mae gan yr Athro Haslett gyfoeth o brofiad addysgu a bu’n cyfarwyddo’r Ganolfan Rhagoriaeth mewn Dysgu ac Addysgu ym Mhrifysgol Cymru, Casnewydd fel yr oedd ar y pryd, gan gadw Athrawiaeth Ymweliadol mewn Ymchwil Addysgeg. Mae hefyd wedi bod yn ymwneud â nifer o brosiectau yn edrych sut gallai ymchwil ac addysgu fod yn gysylltiedig mewn ymarfer academaidd mewn Addysg Uwch, ac mae’n aelod o Grŵp Llywio Cyfeiriadau’r Dyfodol yr AAU, dull cydweithredol o godi ansawdd yn y sector addysg uwch yng Nghymru, sy’n cynnal ei ail gynhadledd yn Aberystwyth ar 2-3 Ebrill.

Mae’r diwrnod RIPE yn cynnwys nifer o gyflwyniadau a chyfleoedd i drafod a cheir rhagor o wybodaeth, gan gynnwys rhaglen lawn y diwrnod, ar wefan AAU - www.heacademy.ac.uk/events/detail/2014/04_April_HEA_Awards_schemes_Open_University_Wales

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori