Athro PC yn ymgymryd â rôl newydd Dirprwy Is-Ganghellor

Wedi ei bostio ar 21 Ionawr 2016
Prof.-Simon-Haslett-350x525

Yr Athro Simon Haslett

Mae'r Athro Simon Haslett yn dechrau ei rôl newydd fel Dirprwy Is-Ganghellor gyda chyfrifoldeb am weithgareddau Rhyngwladol a Chyfoethogi ar draws Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (YDDS) a Phrifysgol Cymru.

Daw’r Athro Haslett o gefndir academaidd fel Athro ym maes Daearyddiaeth Ffisegol ac mae hefyd yn Brif Gymrawd yr Academi Addysg Uwch. Mae wedi cyhoeddi nifer o lyfrau, dros 100 o erthyglau gwyddonol, ac mae hefyd yn ddarlledwr sy’n ymddangos yn rheolaidd ar y teledu a’r radio, ac sy’n ysgrifennu erthyglau yn y wasg boblogaidd.  Ef yw Golygydd Cyswllt y Journal of Coastal Research.

Bu gyrfa'r Athro Haslett mewn addysg uwch yn ymestyn dros fwy na 20 mlynedd a bu’n gweithio ym Mhrifysgol East Anglia, Prifysgol Durham, Prifysgol Bath Spa a Phrifysgol Cymru, Casnewydd (Prifysgol De Cymru bellach).  Ar hyn o bryd, mae hefyd yn Athro Gwadd ym Mhrifysgol Malaya.

Mae wedi dal swyddi eraill fel ymchwilydd gwadd ym Mhrifysgol Cymru, Caerdydd (Prifysgol Caerdydd bellach), Prifysgol Wollongong (Awstralia), a Phrifysgol California, San Diego (UDA), ble daliodd Ysgoloriaeth Fulbright.

Dechreuodd yr Athro Haslett yn ei rôl newydd ym mis Hydref 2015, ac mae’n cydlynu gweithgarwch rhyngwladol y ddau sefydliad, gan gynnwys recriwtio myfyrwyr rhyngwladol, partneriaethau cydweithredol, symudedd byd-eang myfyrwyr, rhyngwladoli’r cwricwlwm, yn ogystal ag ymchwil rhyngwladol a chyfleoedd ar gyfer ysgoloriaethau, gyda’r cyfan wedi ei danategu gan ei waith goruchwylio gwella ansawdd a’i ymdrechion i gyfoethogi cyfleoedd addysgu a dysgu, ynghyd â phrofiadau myfyrwyr.

Meddai’r Athro Haslett “Rwyf wedi fy nghyffroi gan fy rôl newydd sy’n cyfuno addysg ryngwladol a gwella ansawdd. I mi, mae hyn yn pwysleisio ymrwymiad y ddwy Brifysgol i ddarparu cyfleoedd dysgu o safon uchel i fyfyrwyr cartref a rhyngwladol ill dau, ac mae’n atgyfnerthu cenhadaeth PCDDS yn glir, sef “trawsnewid addysg, trawsnewid bywydau.
Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau