OBE i Athro PC

Wedi ei bostio ar 18 Mehefin 2013
DylanJonesEvans

Yr Athro Dylan Jones-Evans

Dyfarnwyd OBE i’r Athro Dylan Jones-Evans, Cyfarwyddwr y Ganolfan Menter ac Arloesi ym Mhrifysgol Cymru am “wasanaeth cyhoeddus a gwleidyddol” yn rhestr anrhydeddau pen-blwydd y Frenhines.

Ag yntau’n economegydd a ffigur blaenllaw yng nghymuned academaidd Cymru, mae’r Athro Jones-Evans wedi dal swyddi mewn amrywiol brifysgolion ac ysgolion busnes er 1996, gan gyhoeddi dros 100 o erthyglau academaidd mewn cyfnodolion a adolygwyd gan gymheiriaid a chyfrolau academaidd.

Ef yw sefydlydd Twf Cyflym Cymru 50, y mesur blynyddol o entrepreneuriaeth ym musnesau Cymru, ac mae wedi ymgymryd â swyddi fel ymgynghorydd i’r Llywodraeth, gan wasanaethu ar hyn o bryd fel aelod o Banel Ymgynghori Busnes Ysgrifennydd Gwladol Cymru.

Fel rhan o’i waith gyda Llywodraeth Cymru, ar hyn o bryd mae’n arwain adolygiad i fynediad at gyllid busnes i BBaChau yng Nghymru ac mae Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg, hefyd wedi gofyn iddo fod yn rhan o weithgor sy’n archwilio dysgu digidol arlein a sut y gall Llywodraeth Cymru gefnogi’r sector addysg uwch yn y maes twf hwn.

Wrth sôn am dderbyn yr anrhydedd dywedodd yr Athro Jones-Evans:

"Yn naturiol rwyf i’n falch iawn i dderbyn yr anrhydedd hwn fel academydd o Gymro ac rwyf i’n gobeithio ei fod yn cydnabod y gwaith yr wyf i a chydweithwyr wedi bod yn ei wneud i gefnogi entrepreneuriaeth ac arloesi yn y sector addysg uwch dros y ddau ddegawd diwethaf”

Mae’r Athro Jones-Evans wedi ymgymryd ag amrywiol swyddogaethau polisi cyhoeddus, gan gynnwys gweithredu fel ymgynghorydd arbennig i Bwyllgor Dethol Tŷ’r Cyffredin, ac mae wedi bod yn aelod o fyrddau Cyllid Cymru, Sefydliad Materion Cymru a’r IoD yng Nghymru.

Mae’n athro ymweliadol mewn entrepreneuriaeth ym Mhrifysgol Turku yn y Ffindir ac mae wedi gweithio fel ymgynghorydd i’r Sefydliad er Cydweithio a Datblygu Economaidd (OECD), yr Undeb Ewropeaidd a chyrff datblygu economaidd eraill. Mae hefyd wedi gwasanaethu fel is-lywydd (y DU) ar ran Cyngor Busnesau Bach Ewrop ac wedi arwain prosiect Monitor Entrepreneuriaeth Byd-eang yng Nghymru am wyth mlynedd.

Y tu allan i’w waith fel economegydd, yn ddiweddar yr Athro Dylan Jones-Evans fu’n arwain yr ymgyrch llwyddiannus i sicrhau seren i Richard Burton ar Lwybr Enwogrwydd Hollywood.

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau