Croeso i'r Eisteddfod eleni gan y Brifysgol

Wedi ei bostio ar 1 Awst 2011
eisteddfodstand

Y Babell Len a noddir gan Brifysgol Cymru

Efallai bod ymwelwyr â’n gwefan dros yr wythnosau diwethaf eisoes yn ymwybodol o weithgareddau’r Brifysgol yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Wrecsam eleni. Ond rhag ofn i chi golli’r cyhoeddiad gwreiddiol, dyma fe unwaith eto, ynghyd â manylion darlith flynyddol hir ddisgwyliedig y Brifysgol.

Eleni mae’r Brifysgol yn cynyddu ei chyfraniad i raglen y Babell Lên. Yn ogystal â darlith flynyddol y Brifysgol bydd cyfres o ‘Sgyrsiau Llenyddol’ yn cael eu cyflwyno, yn debyg i’r rhai a welir yng Ngŵyl y Gelli. Bydd y sgyrsiau yng ngofal Catrin Beard, beirniad llenyddol, cyflwynydd teledu ac aelod o banel llenyddiaeth yr Eisteddfod.

Y cyntaf i ymuno â Catrin ar y llwyfan (Llun 1 Awst am 12.45pm) fydd Fflur Dafydd, nofelydd, cantores, cyfansoddwraig a cherddor. Bydd Fflur yn trafod ‘Ynysoedd, llyfrgelloedd a locustiaid - delweddau o Gymru yng ngwaith Fflur Dafydd’.

Y bardd Mererid Hopwood, y ferch gyntaf i ennill Cadair yr Eisteddfod Genedlaethol, fydd gwestai Catrin ddydd Mawrth 2 Awst am 3.45pm, a’r testun dan sylw fydd ‘Moddion i’r Meddwl: cerddi all wella clwyfau’.

Bydd yr awdur a’r darlledwr cyfarwydd, Jon Gower yn trafod ei nofel newydd ‘Y Storïwr’ (Mercher 3 Awst am 1.45pm) a bydd y cyhoeddwr Simon Thirsk (Bloodaxe Books) hefyd yn cyflwyno cipolwg o’i nofel ‘Not Quite White’ sy’n frith o ddeialog Cymraeg er iddi gael ei hysgrifennu’n Saesneg (Iau 4 Awst am 10.00am). Er ei fod yn parhau i ystyried ei hun yn ddysgwr, bydd sgwrs Simon “Cymru a’r Cymry” yn cael ei chynnal trwy gyfrwng y Gymraeg.

Yn cloi digwyddiadau’r wythnos ar ddydd Gwener 5 Awst am 1.45pm, bydd yr Athro D. Densil Morgan yn traddodi darlith flynyddol Prifysgol Cymru ar etifeddiaeth Thomas Charles Edwards, “Y Tywysog” - gwr a wnaeth argraff barhaol ar grefydd a dysg yng Nghymru.

Mae nifer o ddigwyddiadau eraill wedi eu trefnu ar stondin Prifysgol Cymru i ddangos a dathlu ymchwil y Brifysgol a gweithgareddau cyn-fyfyrwyr.

Dydd Mawrth (2 Awst) o 1.30pm ymlaen, byddwn yn croesawu graddedigion o Goleg Prifysgol Cymru, Bangor gynt i ddigwyddiad noddedig. Bydd cyfle i’r rhai sy’n mynychu fwynhau lluniaeth a gwrando ar ddarlithoedd gan yr Athro R. Gareth Wyn Jones a’r Athro Iolo Wyn Williams.

Cymru a’r Chwyldro Ffrengig fydd y pwnc trafod dydd Mercher (3 Awst rhwng 11am a 3pm) gan Mary-Ann Constantine, Cymrawd y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd. Mae’r prosiect “Cymru a’r Chwyldro Ffrengig” wedi bod yn rhedeg ers 2009 dan arweiniad Mary-Ann.

Bydd Martin Crampin, Cymrawd Ymchwil y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, yn cyflwyno sioe sleidiau liwgar ddydd Mercher (4 Awst). Rhwng 11am a 3pm, bydd Martin yn dangos sut y mae wedi datblygu catalog ar-lein unigryw o wydr lliw o eglwysi ar hyd a lled Cymru.

Rydym yn gobeithio y gallwch ymuno â ni yn rhai o’r digwyddiadau hyn. Os na allwch fynychu yna mae croeso i chi alw heibio’n stondin ble bydd aelodau staff yn fwy na pharod i ateb unrhyw ymholiadau ynglŷn â’r Brifysgol. Bydd cwis dyddiol i blant - gyda fersiwn i blant ysgolion cynradd ac uwchradd - yn cael ei gynnal er mwyn difyrru’r meddyliau ifainc.

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Wrecsam a’r Fro - 30 Gorffennaf – 6 Awst.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yno.

/Gorffen 

Am wybodaeth i’r wasg a’r cyfryngau, cysylltwch â Tom Barrett, Swyddog Cyfathrebu, Prifysgol Cymru, os gwelwch yn dda: t.barrett@cymru.ac.uk

 

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau