Prifysgol Cymru a'r Babell Lên

Wedi ei bostio ar 6 Gorffennaf 2011
eisteddfod1

Stondyn Prifysgol Cymru

Mae’n bleser gan Brifysgol Cymru noddi’r Babell Lên unwaith eto yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

Fel rhan o’i chenhadaeth, mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i gefnogi ac annog iaith a diwylliant Cymru, ac mae llawer o’r gwaith hwnnw’n ymwneud â’r gair ysgrifenedig. Mae Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru’n ymgymryd ag ymchwil blaenllaw i ieithoedd, diwylliant a hanes Celtaidd; mae Gwasg y Brifysgol yn cyhoeddi dros 60 o weithiau academaidd ac ymchwil bob blwyddyn ac yn ddiweddar agorodd llyfrgell canolfan astudio a chynadledda’r Brifysgol, Neuadd Gregynog, ei drysau i’r cyhoedd gael gweld ei chasgliad hanesyddol o lyfrau a chylchgronau’n ymwneud â hanes, llenyddiaeth a diwylliant Cymru.

Mae noddi Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Cymru – gwobr flynyddol o £30,000 i awduron ifanc sy’n dod i’r amlwg o bob cwr o’r byd – yn helpu i hyrwyddo enw da llenyddol Cymru yn yr iaith Saesneg. Mae’n weddus, felly, bod y Brifysgol yn parhau’r ymrwymiad hwn trwy noddi diwylliant llenyddol Cymraeg yng nghanolbwynt llenyddol yr Eisteddfod.

Mae’r Brifysgol yn cynyddu ei chyfraniadau ei hun i raglen y Babell Lên eleni. Yn ogystal â Darlith Flynyddol y Brifysgol, bydd cyfres o ‘Sgyrsiau Llenyddol’ yn cael eu cynnal, yn debyg i’r rhai a welir yng Ngŵyl y Gelli. Cyflwynydd y sgyrsiau hyn fydd Catrin Beard - beirniad llenyddol, cyflwynydd teledu ac aelod o banel llenyddol yr Eisteddfod.

Fflur Dafydd, cantores, cyfansoddwr, cerddor ac enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen, fydd y cyntaf i ymuno â Catrin ar y llwyfan (Llun 1 Awst am 12.45pm). Bydd Fflur yn trafod ‘Ynysoedd, llyfrgellwyr a locustiaid - delweddau o Gymru yng ngwaith Fflur Dafydd’.

Mererid Hopwood, y ferch gyntaf i ennill Cadair yr Eisteddfod Genedlaethol, fydd gwestai Catrin dydd Mawrth 2 Awst am 3.45pm, a bydd yn trafod ‘Moddion i’r Meddwl: trafod cerddi all wella clwyfau’.

Dydd Mercher 3 Awst am 1.45 bydd yr awdur a darlledwr cyfarwydd Jon Gower yn trafod ei nofel newydd ‘Y Storïwr’ a bydd y cyhoeddwr Simon Thirsk (Bloodaxe Books) hefyd yn trafod ei nofel, ‘Not Quite White’ sy’n frith o ddialog Cymraeg er iddi gael ei hysgrifennu’n Saesneg (Dydd Iau 4 Awst am 10.00am.

Mae pynciau trafod bywiog ac amrywiol y sesiynau cyffrous hyn yn profi bod llenyddiaeth Gymraeg yn fyw ac iach; mae safon y gwaith a gynhyrchir gan yr awduron gwahanol hyn yn esiampl i’r byd o wlad fechan y mae ei dylanwad llenyddol yn parhau i ymestyn ymhell y tu hwnt i’w ffiniau.

*Siaradwr
ddydd Gwener (5 Awst) i'w gyhoeddi cyn bo hir!

/Ends

Am wybodaeth i’r cyfryngau ynglŷn â Phrifysgol Cymru, cysylltwch â Tomas Llewellyn Barrett yn y Swyddfa Gyfathrebu: t.barrett@cymru.ac.uk

 

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori