'The Meaning of Pictures' yn ran o Ŵyl y Gelli eleni

Wedi ei bostio ar 17 Mai 2010
meaningofpicscover

Mae 'The Meaning of Pictures' wedi cyrraedd rhestr hir Gwobr Llyfr y Flwyddyn ac wedi cyrraedd rhestr fer Dyfarniad Berger yn barod a dyma'ch cyfle chi i ddysgu mwy am yr awdur arobryn hwn a'i waith diweddaraf.

Edrych ar ddarluniau Cymreig o’r 18g i’r 20g a wna ‘The Meaning of Pictures’ a thrafod pam maent yn dal i fod yn berthnasol i ni heddiw. Yn chwa o awyr iach, mae’r llyfr yn mynd dan groen sut mae’r defnyddiwr yn deall ac yn dadansoddi’r lluniau –y noddwyr, curaduron a’r cyhoedd-yn hytrach na manylu ar agenda’r darluniwr yn unig. 

Yn gyfrol sy'n procio'r meddwl ac yn plesio'r lygad, mae 'The Meaning of Pictures' yn dangos maint ymchwil a gwybodaeth Peter Lord.

I ddysgu mwy am resymau'r awdur dros greu'r gwaith hwn, gallwch archebu'ch tocyn ar gyfer ei gyfweliad trwy ffonio Swyddfa Docynnau ar 01497 822 629.

Byd rhestr hir Llyfr y Flwyddyn 2010 yn cael ei gyhoeddi ar Ddydd Sul, Mehefin 6, yng Ngwyl y Gelli, gyda'r enillydd yn cael ei gyhoeddi ar Ddydd Mercher, Mehefin 30 mewn seremoni arbennig yng Ngwesty St David's Caerdydd.  Bydd enillydd Dyfarniad Berger yn cael ei gyhoeddi ym mis Gorffennaf.

/Diwedd

Nodiadau i Olygyddion:

I archebu'ch copi o 'The Meaning of Pictures' neu am fwy o wybodaeth ewch i: http://www.uwp.co.uk/

Am wybodaeth i'r wasg a'r cyfryngau, cysylltwch â Tom Barrett, Swyddog Cyfathrebu, Prifysgol Cymru: 

t.barrett@cymru. ac.uk  02920 376991

 

 

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori