Y Ddraig a'r Codiad Haul

Wedi ei bostio ar 4 Gorffennaf 2011
japanesesymposium

(Chwith i'r dde) Hiroshi Oka, Yr Arglwydd Rowe-Beddoe, Steve Dalton OBE a Glen Fukishima

Daeth enwogion o lywodraeth, busnes a diwydiant ynghyd yn Neuadd y Ddinas Caerdydd ar ddydd Gwener 27 Mehefin, i drafod a dathlu’r berthynas hirsefydlog rhwng Cymru a Japan.

Trefnwyd y symposiwm brynhawn ‘Japan a Chymru: Buddsoddi, Arloesi ac Economïau’r Dyfodol’ ar y cyd gan Brifysgol Cymru a Sefydliad Eingl-Japaneaidd Daiwa. Roedd y materion a drafodwyd yn amrywio o fuddsoddi mewnol i gysylltiadau presennol ym meysydd ymchwil, arloesi a chynhyrchu.

Cyflwynwyd y brif araith gan Hiroshi Oka, Y Gweinidog dros Economeg, Llysgenhadaeth Japan, Llundain, a siaradodd am yr angen, yn awr yn fwy nag erioed, i atgyfnerthu cysylltiadau rhwng Cymru a Japan trwy gydweithrediad agos mewn busnes:

“Dim ond trwy ryngweithio a chydweithio cynyddol a fydd yn arwain at fwy o arloesi mewn busnes - arloesi na fyddai’n bosib heb i’r ddwy wlad gydweithio - y bydd y bartneriaeth rhwng Cymru a Japan yn parhau i dyfu’n agosach.”

Ymysg y siaradwyr eraill roedd Arglwydd Rowe-Beddoe, Cadeirydd Asiantaeth Datblygu Cymru (1993 - 2001); Steve Dalton OBE, Rheolwr Gyfarwyddwr SONY Cymru; Mr Glen S. Fukushima, Cadeirydd Airbus Japan, a’r Athro Marie Conte-Helm OBE, Cyfarwyddwr Cyffredinol Sefydliad Eingl-Japaneaidd Daiwa.

Agorodd Arglwydd Rowe-Beddoe ei araith trwy ddatgan ei gydymdeimlad a’i gefnogaeth i bobl Japan yn dilyn y tswnami eleni, a achosodd ddinistr difrifol i arfordir gogledd Japan. Yna siaradodd am rôl hanfodol Japan yn cefnogi Cymru yn ei hargyfwng hithau:

“Trwy ei buddsoddiadau, chwaraeodd Japan ran gwbl hanfodol yn adferiad economaidd Cymru’n dilyn y dirywiad enfawr yn y diwydiannau glo a dur yn y 1960au a 70au pan gollwyd miloedd o swyddi gwerthfawr yn Ne Cymru, a gellir teimlo buddiannau’r buddsoddiad hwnnw hyd heddiw. Pwy ddywedodd mai dim ond am dymor byr yr oedd buddsoddwyr mewnol yng Nghymru?”

Yna siaradodd Steve Dalton am ei 28 mlynedd yn gweithio i Sony, ei unig gyflogwr. Roedd ei araith yn sôn am y profiad o deithio i Japan a’r modd y cafodd ei ysbrydoli gan yr ymweliad. Dywedodd:

“Rwy’n aml yn gofyn i mi fy hun pam fod cydweithrediadau rhwng Cymru a Japan mor llwyddiannus. Ond rwy’n credu y gallaf ddyfalu. Mae’r Japaneaid yn drefnus, dadansoddol, arloesol ac mae ganddynt ffocws pendant, ac mae’r Cymry’n angerddol, yn arweinwyr ardderchog ac yn gwneud penderfyniadau’n dda - rhowch y ddau gyda’i gilydd ac mae gennych chi gynhwysyn grymus a pharhaus!”

Yn dilyn sesiwn Holi ac Ateb byr, diolchodd Mr D. Hugh Thomas, Cadeirydd Prifysgol Cymru ac Is-gennad Anrhydeddus Japan yng Nghymru i’r gynulleidfa ac fe aethant ymlaen i dderbyniad cyfagos.

/Ends 

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â Phrifysgol Cymru, ewch i: www.wales.ac.uk

Am wybodaeth i’r wasg a’r cyfryngau, cysylltwch â Tom Barrett, Swyddog Cyfathrebu, Prifsygol Cymru: t.barrett@wales.ac.uk

 
Am fwy o wybodaeth ynglŷn â Phrifysgol Cymru, ewch i: www.wales.ac.uk|

Am wybodaeth i’r wasg a’r cyfryngau, cysylltwch â Tom Barrett, Swyddog Cyfathrebu, Prifsygol Cymru: t.barrett@wales.ac.uk|

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau