The Cambridge History of Welsh Literature

Wedi ei bostio ar 21 Mai 2019
CHWL jpeg.jpeg

Academyddion Prifysgol Cymru yn cyfrannu at yr hanes mwyaf o lenyddiaeth Cymru i’w gyhoeddi erioed

Academyddion Prifysgol Cymru yn cyfrannu at yr hanes mwyaf o lenyddiaeth Cymru i’w gyhoeddi erioed

 

Am y tro cyntaf, caiff pymtheg canrif o ysgrifennu Cymraeg eu harchwilio, gan gynnwys ysgrifennu yn y ddwy iaith, mewn llyfr newydd The Cambridge History of Welsh Literature, i'w gyhoeddi ddydd Gwener, 24 Mai.

 Mae'r llyfr, a olygwyd gan Geraint Evans a Helen Fulton, yn cynnwys penodau gan dri academydd o Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru.

 Mae llenyddiaeth Cymru yn un o'r traddodiadau llenyddol parhaus hynaf yn Ewrop - ac yn un o'i draddodiadau mwyaf diddorol. Ffurfiwyd y farddoniaeth gynharaf sydd wedi goroesi ym meysydd brwydr Cymru ôl-Rufeinig ac 'Hen Ogledd' Prydain, ac mae beirdd Cymraeg heddiw yn dal i ysgrifennu o fewn yr un traddodiad barddonol.

 Yn gynnar yn yr ugeinfed ganrif, roedd mwy o awduron Cymreig yn ysgrifennu yn Saesneg nag yn y Gymraeg am y tro cyntaf, gan gynhyrchu dulliau newydd o ysgrifennu ynghyd ag argyfwng hunaniaeth genedlaethol a ddechreuodd ddatrys ei hun ar ddiwedd yr ugeinfed ganrif gyda datganoli gwleidyddol Cymru o fewn y Deyrnas Unedig.

 Wedi'i hysgrifennu gan arbenigwyr blaenllaw yn y maes, mae'r llyfr yn darparu'r canllaw cronolegol cynhwysfawr cyntaf i bymtheg canrif o lenyddiaeth Gymraeg ac ysgrifennu Cymraeg yn Saesneg sy’n cael eu gosod yn erbyn cefndir o ddigwyddiadau hanesyddol a gwleidyddol allweddol ym Mhrydain.

 Mae’r Athro Dafydd Johnston wedi ysgrifennu’r bennod, ‘The aftermath of 1282: Dafydd ap Gwilym and his Contemporaries’; Dr Mary-Ann Constantine y pennod ‘Antiquarianism and Enlightenment in the Eighteenth Century’ a Dr Elizabeth Edwards y pennod ‘Romantic Wales and the Eisteddfod’.

 Bydd Hanes Llenyddiaeth Gymraeg Caergrawnt yn ganolbwynt trafodaeth rhwng Geraint Evans a Helen Fulton gyda Gillian Clarke a Jon Gower yng Ngŵyl y Gelli ar 24 Mai.

 

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori