Llwyddiant i Raddedigion Prifysgol Fetropolitan Abertawe

Wedi ei bostio ar 16 Gorffennaf 2010
Townhillcampus

Campws Townhill (h) Prifysgol Fetropolitan Abertawe

Mae'r ffigyrau diweddaraf yn dangos fod agos i bob un o raddedigion newydd sydd oll wedi astudio am radd Prifysgol Cymru ym Mhrifysgol Fetropolitan Abertawe yn llwyddo i ennill swydd neu le ar gwrs hyfforddi pellach o fewn chwe mis o raddio.

Daw'r ffigyrau swyddogol yma o HESA sy'n profi fod y Met wedi cyrraedd targed o 93.2% sy'n dipyn yn uwch na ffigwr delfrydol y Llywodraeth o 88.4%.  Yn ogystal 'roedd 100% o fyfyrwyr rhan-amser wnaeth ennill gradd o'r Brifysgol mewn gwaith neu hyfforddiant bellach o fewn chwe mis o raddio, yn erbyn y targed disgwyliedig o 94.4%.

Dywedodd David Warner, Is-Ganghellor y Brifysgol:

"Mae'r ffigyrau perfformiad yma'n cadarnhau ymrwymiad cyson y Met i gyrraedd blaenoriaethau Llywodraeth Cynulliad Cymru o gyfiawnder cymdeithasol a chefnogi'r economi.

“Maent hefyd yn dangos sut mae ein rhaglenni gweithiol yn rhoi'r adnoddau i raddedigion i ennill swyddi sy'n eu galluogi i gefnogi'r economi yng Nghymru. Mae pob un o'm cyrsiau yn cynnig profiad yn byd gwaith, gyda darlithwyr profiadol yn y diwydiannau perthnasol. Does gen i ddim amheuaeth fod hyn wedi cael cryn ddylanwad ar lwyddiant ein graddedigion."

Diwedd

Nodiadau i Olygyddion:

Mae Prifysgol Fetropolitan Abertawe yn ran o Gynghrair Prifysgol Cymru sydd hefyd yn cynnwys PrifysgolGlyndwr; UWIC; Prifysgol Cymru Casnewydd a Phrifysgol newydd sef Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Mae Cynghrair Prifysgol Cymru yn gweithio ar y cyd i gyfoethogi ac i wella Addysg Uwch yng Nghymru.

For further information regarding Swansea Metropolitan University please contact Senior Marketing and Communications Officer, Steven Stokes, 01792 483695 or email pressoffice@smu.ac.uk

For press and media information regarding the University of Wales please contact: Tom Barrett, Communications Officer: t.barrett@wales.ac.uk

For general information about the University of Wales, please visit the website: www.wales.ac.uk

 

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori