Cyfle i weld sut y gall Uchelgyfrifiadura gynorthwyo Dylunio a Datblygu Cynhyrchion

Wedi ei bostio ar 12 Chwefror 2014
HPC-Logo-2014

Ffurfiwyd Cyfrifiadura Perfformiad Uchel (HPC) Cymru ar y cyd rhwng y Prifysgolion a’r Sector Preifat, ac mae’n cynnig gwasanaethau uchelgyfrifiadura integredig i fusnesau ac ymchwilwyr ledled Cymru a thu  hwnt.

Gyda’r cyfarpar diweddaraf wedi’i osod yng nghanolfan DylanThomas Prifysgol Cymru yn Abertawe, mae HPC Cymru yn cynnal y rhwydwaithuchelgyfrifiadura dosbarthedig mwyaf yn y DU gan gynnig cyfleoedd i fanteisioar dechnoleg uchelgyfrifiadura sydd gyda’r mwyaf blaenllaw drwy’r byd.

Ddydd Iau 20 Chwefror, mae HPC Cymru a Rhwydwaith IET CymruDe Orllewin yn cynnal digwyddiad i ddangos potensial Cyfrifiadura PerfformiadUchel a’r cyfleoedd sydd ar gael i ddiwydiant ac academia yng Nghymru. Gall uchelgyfrifiadura drin a dadansoddi sympiau enfawr o ddata yn gyflym, gan arwain datblygiadau o ran cynhyrchion, prosesau a gwasanaethau, a hybu cystadleurwydd busnes.

Bydd yr Athro Roderick Thomas, cyn Gadeirydd Rhwydwaith IET Cymru a’r De Orllewin a Mentor Hyfforddi ac Ymestyn cyfredol HPC Cymru, yn rhoi trosolwg o’r hyn mae HPC Cymru’n ei gynnig, a bydd gwaith cwsmeriaid yno i arddangos cymwysiadau amrywiol HPC.

Bydd cynrychiolwyr hefyd yn clywed gan Graham Foster, Cyfarwyddwr Technegol Calon-Cardio Technology Ltd, sut mae ei fusnes yn defnyddio system HPC yn ei waith yn datblygu’r genhedlaeth nesaf o bympiau gwaed micro fforddiadwy ar gyfer trin methiant cronig y galon.

I gadw lle yn y digwyddiad hwn, ac am ragor o wybodaeth, ewch i wefan HPC Cymru.

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori