Ysgolion a Theuluoedd yn cydweithio ar Lesiant

Wedi ei bostio ar 8 Chwefror 2016
Mwynhau a Chyflawni

Bydd cynhadledd Buddsoddwyr mewn Teuluoedd eleni, gyda’r thema ‘Mwynhau a Chyflawni’ yn hyrwyddo rôl ysgolion a theuluoedd yn gwella llesiant a chyflawniad plant.

Cynhelir y gynhadledd, sydd am ddim i ysgolion sy’n aelodau o Buddsoddwyr mewn Teuluoedd ac ar agor i unrhyw weithwyr proffesiynol gydag ysgolion a theuluoedd, yng Nghanolfan yr Holl Genhedloedd yng Nghaerdydd ar 15 Mawrth. Bydd prif areithiau gan yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru a’r seicolegydd clinigol yr Athro Neil Frude.

Bydd Sally Holland yn pwysleisio pwysigrwydd ystyried barn plant a bydd Neil yn rhannu ei brofiad o hyrwyddo llesiant drwy gynlluniau fel y cynllun presgripsiwn llyfrau sydd wedi’i gynllunio i wella iechyd meddwl.

Bydd y gynhadledd hefyd yn cynnwys trafodaeth banel ar thema’r gynhadledd gyda chyfraniadau gan Plant yng Nghymru, Llywodraeth Cymru, Partneriaeth Clore ymhlith eraill.

Bydd cyfle i arweinwyr ysgol, gweithwyr ymgysylltu â theuluoedd a gweithwyr proffesiynol eraill fynd i amrywiol weithdai a gyflwynir gan ysgolion a sefydliadau ar thema mwynhad a dysgu.

Bydd y gweithdai hyn yn amlygu’r ffyrdd mae mwynhad a dysgu’n gallu cyfuno i gynyddu cyflawniad a byddan nhw’n cynnwys enghreifftiau o gyfoethogi gweithgareddau ym meysydd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) gan Dark Sky Wales, defnyddio’r celfyddydau creadigol i ymgysylltu â theuluoedd gyda Artworks, pecynnau ar gyfer cynyddu meddwl cyson a llesiant emosiynol gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a gwaith Plant yng Nghymru yn hyrwyddo hawliau plant.

I gael rhagor o fanylion cysylltwch â WCEEuwtsd.ac.uk neu ewch i www.uwtsd.ac.uk/cy/ccca/digwyddiadau/‌cynhadledd-buddsoddwyr-mewn-teuluoedd-2016---mwynhau-a-chyflawni.html

 

Nodiadau i Olygyddion
Sefydlwyd CCCA gan Brifysgol Cymru Y Drindod Cymru a Phrifysgol Cymru. Mae’n arwydd o ymrwymiad y prifysgolion i ddatblygu polisi, ymchwil ymarferol ac ymarfer arloesol a fydd yn cyfrannu i wella tegwch oddi mewn i system addysg Cymru.

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau