Gwobrwyo esiampl dda yng Ngwobrau Ysbrydoli Cymru

Wedi ei bostio ar 27 Mehefin 2011
inspire-wales-awards

Gwobrau Ysbrydoli Cymru 2011

Cynhaliwyd seremoni ddisglair yn Neuadd y Ddinas Caerdydd ddydd Gwener i ddathlu Gwobrau Ysbrydoli Cymru am yr ail flwyddyn. Roedd Prifysgol Cymru’n noddi tri o’r 11 categori sy’n dangos y rhan y mae pobl Cymru’n ei chwarae yn annog dinasyddiaeth weithredol a hyrwyddo’u cymunedau.

Roedd 33 o gystadleuwyr yn bresennol yn y rownd derfynol; pob un yn cystadlu i ennill y brif wobr yn eu categorïau priodol. Trefnwyd y noson ar y cyd gan Y Sefydliad Materion Cymreig a’r Western Mail.

Enillydd Gwobr Addysgwr 2011, a noddir gan Brifysgol Cymru, oedd Gail Griffiths, rheolydd olygydd y cylchgrawn cerddorol Plugged In a leolir ym Mhontypridd ac sy’n cael ei redeg yn gyfan gwbl gan wirfoddolwyr.

Dywedodd Mrs Griffiths, sydd hefyd yn rhedeg gweithdai i helpu pobl ifanc i ddod o hyd i waith: “Mae hyn yn gydnabyddiaeth o’r holl waith caled sydd wedi mynd i mewn i geisio rhoi cyfle i’r plant hyn.”

Enillwyd Gwobr Gwyddoniaeth a Thechnoleg 2011, sydd hefyd yn cael ei noddi gan Brifysgol Cymru, gan yr Athro Anthony K Campbell, wedi bron i 40 mlynedd o ymchwilio bioymoleuedd a chynhyrchu £20m i economi Cymru.

Dywedodd yr arbenigwr, sydd wedi sefydlu canolfan wyddoniaeth wedi ei hanelu at blant yn Sir Benfro:

“Yr holl flynyddoedd hynny yn ôl roedd pobl yn holi, ‘Pam mae’r boi gorffwyll yna’n ymchwilio bioymoleuedd – faint o ddefnydd all e’ fod?’ Wel, nawr maen nhw’n gwybod!

“Rwyf eisiau gweithio gyda Phrifysgol Cymru a Llywodraeth Cymru i gyffroi chwilfrydedd pobl ifanc, i sbarduno ac ymchwilio - i fynd â nhw allan o’r dosbarth ac i’r maes a dod â chwestiynau yn ôl ynglŷn â’r hyn y maent wedi ei ddarganfod ac agor meysydd mawr newydd.”

Aran Jones, cyn athro Saesneg o Bwllheli, ac Iestyn ap Dafydd o Hengoed, enillodd Wobr Cymru Fyd-Eang 2011 - y categori olaf a noddir gan Brifysgol Cymru.

Mae Mr Jones a Mr ap Dafydd ill dau’n gweithio i SaySomethinginWelsh.com, gwefan a sefydlwyd ganddynt er mwyn i bobl ar draws y byd allu dysgu Cymraeg ac mae ganddynt dros 15,000 o ddysgwyr erbyn hyn. Maen nhw’n bwriadu defnyddio’r wefan i ddysgu ieithoedd eraill i bobl hefyd.

Dywedodd Mr Jones: “Mae’n dangos bod Cymru’n gwylio beth sy’n digwydd o gwmpas y byd.”

Am wybodaeth ynglŷn ag enillwyr y categorïau eraill: http://www.iwa.org.uk/inspire/

/Gorffen 

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â Phrifysgol Cymru, ewch i: www.wales.ac.uk

Am wybodaeth i’r wasg a’r cyfryngau, cysylltwch â Tom Barrett, Swyddog Cyfathrebu, Prifsygol Cymru: t.barrett@wales.ac.uk
Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori