Cadarnhau mai'r Athro Medwin Hughes yw Uchel Siryf newydd Dyfed

Wedi ei bostio ar 7 Ebrill 2016
High Sheriff

Yn y Seremoni Sefydlu a gynhaliwyd ar 24 Mawrth, cadarnhawyd yr Athro Medwin Hughes DL yn Uchel Siryf newydd Dyfed. 

Penodwyd yr Athro Hughes i’r rôl gan Ei Mawrhydi y Frenhines ym mis Mawrth yn ystod seremoni hanesyddol mewn cyfarfod o’r Cyfrin Gyngor ym Mhalas Buckingham. 

Penodir i swydd Uchel Siryf dan Warant Frenhinol a dyma yw’r swydd seciwlar hynaf yn y Deyrnas Unedig ar ôl y Goron.

I gael rhagor o wybodaeth a darllen yr erthygl lawn, ewch i wefan Prifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant - www.uwtsd.ac.uk/cy/newyddion-a-digwyddiadau/datganiadau-ir-wasg/wasg-2016/sefydlu-uchel-siryf-newydd-dyfed.html

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau