Datgloi eich potensial drwy fanteisio ar eich cryfderau

Wedi ei bostio ar 31 Mai 2011
strengthsbased

Uwch Gomander Andrew Davison (chwith) a Dr Gary Pritchard (canol) gydag ymladdwyr tân y White Watch o Ben-y-bont ar Ogwr.

Sut fedrwn ni fod y fersiwn orau bosibl ohonom ni ein hunain? Dyma gwestiwn oesol sydd wedi peri trafferth i feddylwyr mewn amrywiaeth eang o feysydd, fel academia, busnes, seicoleg, cymdeithaseg a chwaraeon.

Yn draddodiadol, credir y bydd ein cryfderau’n edrych ar ôl eu hunain a bod angen i ni weithio’n bennaf i wella ein gwendidau er mwyn cyflawni ein potensial fel unigolion. Fodd bynnag mae Dr Gary Pritchard o Brifysgol Cymru yn argyhoeddedig fod meddwl fel hyn yn hen ffasiwn ac yn anghywir.

Rhaglen newydd sydd wedi’i chynllunio gan Dr Pritchard yw ‘Gwella eich Talent’ ac mae’n anelu at gael y gorau o unigolion, timau a chyrff drwy ddefnyddio dulliau datblygu sy’n seiliedig ar gryfderau. Barn Dr Pritchard yw fod gan bobl grwp o dalentau oddi mewn iddynt eisoes sy’n allweddol i gyflawni lefelau uchel o gyrhaeddiad personol.

Gall cyd-destunau’r dull hwn sy’n seiliedig ar gryfderau gynnwys adeiladu tîm, hyfforddiant personol a newid sefydliadol. Erbyn diwedd y sesiwn hyfforddi, bydd pob aelod tîm yn cael proffil cryfderau personol a strategaeth i’w ddatblygu.

Yn ddiweddar comisiynwyd Ysgol y Celfyddydau a’r Dyniaethau - lle mae Dr Pritchard yn Uwch-ddarlithydd - gan Wasanaeth Tân De Cymru i helpu i hyfforddi eu hymladdwyr tân gorau a’r Penaethiaid i ddatblygu eu talentau.

Roedd y diwrnod hyfforddi yn cynnwys cynnal archwiliad talentau personol o bob ymladdwr tân gan ddefnyddio prawf seicometrig ac archwilio strategaethau i ddefnyddio’r cryfderau unigryw hyn i fynd i’r afael â phopeth o alwadau brys i ddatblygu cysylltiadau tîm â’u cydweithwyr.

Wrth sôn am y diwrnod hyfforddi, dywedodd Uwch Gomander Gwasanaeth Tân De Cymru, Graeme Smith;

“Fe fwynheais i sesiwn Dr Pritchard heddiw. Rwyf i’n edrych ymlaen at adeiladu ar fy nhalentau fy hun a helpu eraill i ddatblygu eu talentau hwythau. Gwnaeth perfformiad Dr Pritchard argraff dda iawn arnaf i. Roedd yn dal sylw’r gynulleidfa gyda’i gyflwyno hyderus, cadarnhaol ac roedd ei angerdd dros y pwnc yn heintus. Roedd y diwrnod fel cyfanwaith yn rhagorol.”

/Diwedd

Nodiadau i Olygyddion: 

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â Chyfadran newydd Prifysgol Cymru, cliciwch ar: http://www.wales.ac.uk/cy/Faculty/FacultyHome.aspx
 
Am fwy o wybodaeth am Brifysgol Cymru ewch i: www.cymru.ac.uk

Am wybodaeth i’r wasg a’r cyfryngau, cysylltwch â Tom Barrett, Swyddog Cyfathrebu, Prifysgol Cymru: t.barrett@cymru.ac.uk

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori