Y Sefydliad an-Newtonaidd yn Dathlu ei 20fed Pen-blwydd

Wedi ei bostio ar 27 Mai 2011
PortmeirionGroup

Aelodau o'r Sefydliad Mecaneg Lifol an-Newtonaidd Prifysgol Cymru

Pentref Portmeirion oedd y lleoliad ar gyfer Cyfarfod Gwyddonol 20fed Pen-blwydd Sefydliad Mecaneg Lifol an-Newtonaidd Prifysgol Cymru (UWINNFM), a gynhaliwyd ar 18-20 Ebrill 2011.

Mynychwyd y gynhadledd gan chwedeg pedwar cynrychiolydd o 15 o wledydd gwahanol a chlywsant gyflwyniadau gan 28 o siaradwyr.

Roedd y trefnwyr yn arbennig o falch bod y Barwn Marcel Crochet – sydd â Gradd er Anrhydedd o Brifysgol Cymru – a’r Athro Anthony Pearson yn gallu cyfarch y cynrychiolwyr. Siaradodd y ddau ohonynt yng nghyfarfod agoriadol y Sefydliad yn 1991. Arweiniodd y Barwn Crochet drafodaeth ar “Arloesedd”, a siaradodd yr Athro Pearson am “Swyddogaeth Rheoleg yn y Gwyddorau Naturiol a Pheirianegol”.

Peter Townsend, un o aelodau gwreiddiol y Sefydliad a chyn Ddirprwy Is-Ganghellor (Gweinyddu) Prifysgol Cymru, Abertawe bryd hynny, oedd y siaradwr yn ystod y cinio nos Lun. Diddanodd yr Athro Townsend y gwesteion gyda golwg ar hanes y Sefydliad. Roedd yr Athro Marc Clement, Is-Ganghellor Prifysgol Cymru, wrth ei fodd ei fod yn gallu bod yn rhan o ddathliad y Sefydliad a rhannu ei lwyddiannau nodedig, gan dynnu sylw at allu’r gynhadledd i ddod â chasgliad mor drawiadol a hynod o wyddonwyr talentog at ei gilydd mewn un man.

Roedd yr Athro Ken Walters, Cadeirydd y Sefydliad, hefyd yn bresennol yn y gynhadledd. Yn ogystal â bod yn Gymrawd y Gymdeithas Frenhinol mae hefyd yn un o gymrodyr sefydlu ‘r gymdeithas newydd, Cymdeithas Ddysgedig Cymru. Dywedodd yr Athro Walters wrth ddatgan ei falchder yn yr ymateb i Gynhadledd 2011:

“Mae’r Cyfarfod 20fed Pen-blwydd wedi bod yn arbennig o lwyddiannus ac, wrth gwrs, mae lleoliad bendigedig Portmeirion a thywydd gwych mis Ebrill wedi gwneud y gynhadledd hon yn arbennig o gofiadwy.”

Ar ôl hynny, traddodwyd Darlith Wobrwyo Flynyddol Cymdeithas Rheoleg Prydain (BSR) gan yr Athro Joao Maia, Athro Cyswllt ym Mhrifysgol Case Western Reserve ; dilynwyd hyn gan Anerchiad Llywydd y BSR a draddodwyd gan Dr Oliver Harlen o Brifysgol Leeds.

Yr Athro Jeffrey A Giacomin, Is-Lywydd Y Gymdeithas Reoleg, Cadeirydd y Ganolfan Ymchwil Rheoleg a Llywydd Peirianneg Fecanyddol ym Mhrifysgol Wisconsin, oedd y siaradwr yn ystod cinio’r gynhadledd ar y nos Fawrth.

Mae UWINNFM yn cynnig amgylchedd aml-ddisgyblaeth ar gyfer bodloni her problemau rheolegol cyfoes mewn diwydiant. Mae’n dwyn ynghyd arbenigedd mewn rheoleg arbrofol a damcaniaethol, yn cynnwys y technegau diweddaraf ar gyfer nodweddu ymddygiad mecanyddol defnyddiau drwy fesuriadau rheolegol .

Am fwy o wybodaeth:

Am wybodaeth i’r cyfryngau ynglŷn â Phrifysgol Cymru, cysylltwch â Tomas Llewellyn Barrett yn y Swyddfa Gyfathrebu: t.barrett@cymru.ac.uk

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori