Amgueddfeydd yn y Nos - Pleidleisiwch dros Ganolfan Dylan Thomas

Wedi ei bostio ar 11 Mai 2015
Gillian Wearing

Portread o Gillian Wearing © Paul Cox, 2008

Fel rhan o gystadleuaeth Connect! Amgueddfeydd yn y Nos, mae cyfle gan Ganolfan Dylan Thomas yn Abertawe i gydweithio gyda’r artist Gillian Wearing. Ond mae angen eich help chi!

Gŵyl sy’n cael ei chynnal bob chwe mis yn y DU yw Amgueddfeydd yn y Nos, gan ddenu ymwelwyr i amgueddfeydd, orielau a safleoedd treftadaeth drwy agor eu drysau’n hwyr a threfnu digwyddiadau arbennig gyda’r nos.

Un o’r artistiaid sy’n cymryd rhan yn yr ŵyl ym mis Hydref yw Gillian Wearing, artist cysyniadol a enillodd Wobr Turner ym 1997, ac mae hi wedi dewis Canolfan Dylan Thomas ynghyd â phedwar lleoliad celfyddydol arall ar draws y DU i wynebu pleidlais gyhoeddus i bennu pa leoliad bydd hi’n gweithio ynddo yn ystod y digwyddiad.

Rhwng 11am ddydd Gwener 1 Mai a 8pm ddydd Sadwrn 16 Mai, caiff y cyhoedd bleidleisio i benderfynu pa un o’r pum lleoliad y bydd Gillian Wearing yn gweithio ynddo. Drwy bleidleisio rydych chi hefyd yn cael cyfle i gymryd rhan mewn digwyddiad rydych chi wedi helpu ei greu.

Ganwyd Gillian Wearing yn ninas Birmingham ym 1963, ac mae ei gwaith yn archwilio’r tensiynau rhwng y cyhoeddus a’r preifat, ffuglen a realiti, a’r berthynas rhwng yr artist a’r gwyliwr. Mae ei ffotograffau a’i ffilmiau perfformiadol yn edrych ar ddatgeliadau personol a ffantasïau preifat.

Wrth sôn am ei syniadau ar gyfer y digwyddiad, esboniodd Wearing:

“Fy syniad i yw creu Karaoke Personol, gofyn i aelodau o’r cyhoedd ysgrifennu amdanyn nhw eu hunain yn seiliedig ar bwnc o fy newis i neu’r amgueddfa, gosod y geiriau hyn i gerddoriaeth a chael peiriant Karaoke iddyn nhw gael canu gyda’u geiriau. Does dim rhaid iddyn nhw allu canu i gymryd rhan.”

Y gobaith yw y bydd y digwyddiad, ynghyd ag arddangosfa ategol yn cofnodi’r broses greadigol, yn ganolbwynt i Ŵyl flynyddol Dylan Thomas. Er mwyn sicrhau hyn, a dod â Gillian Wearing i Abertawe, mae angen eich pleidlais chi!

Pleidleisiwch i Ganolfan Dylan Thomas nawr: http://bit.ly/gillianwearing

Y lleoliadau eraill ar y rhestr fer yw: Backlit, Nottingham; the Museum of Croydon; Strange Cargo, Folkestone; a Turner Contemporary ym Margate.

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori