Sul y Mamau yng Nghanolfan Dylan Thomas

Wedi ei bostio ar 6 Mawrth 2015
DTC Flowers

Canolfan Dylan Thomas, ym Mharth Morol Abertawe, yw un o adeiladau mwyaf eiconig y ddinas. Fe’i hagorwyd ym 1825 ac mae iddi hanes cyfoethog ac amrywiol gyda’r adeilad yn lleoliad ar gyfer sawl diben gwahanol dros y blynyddoedd gan gynnwys fel neuadd y dref, canolfan gyflogaeth i bobl ifanc a choleg addysg bellach.

Ers i Brifysgol Cymru ddechrau gofalu am yr adeilad yn 2011, mae wedi buddsoddi’n sylweddol i adnewyddu’r Ganolfan ac adfer gogoniant y gorffennol. Erbyn hyn, mae Canolfan Dylan Thomas yn lleoliad amlbwrpas sy’n croesawu amrywiaeth o ddigwyddiadau ac achlysuron.

Fel rhan o’r datblygiadau cyffrous hyn, ar Sul y Mamau eleni (15 Mawrth), bydd Canolfan Dylan Thomas yn darparu cinio dydd Sul traddodiadol i’r teulu cyfan. Fe’i cynhelir yn yr Ystafell Digwyddiadau hudolus rhestredig Gradd 2*, a bydd yn gyfle i chi ddangos i’ch mam eich bod yn ei gwerthfawrogi drwy drefnu pryd bwyd bendigedig iddi.

Gweinir y cinio dau neu dri chwrs rhwng 12.00pm a 3.00pm, gan ddechrau ar bris o £11.95 y pen.

I gael rhagor o wybodaeth gan gynnwys dewisiadau’r fwydlen, ewch i’r .

I gadw lle, cysylltwch â 01792 532200 a/neu 01792 532201

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori