Lucy Caldwell yn cipio Gwobr Dylan Thomas 2011

Wedi ei bostio ar 10 Tachwedd 2011
themeetingpoint

The Meeting Point gan Lucy Caldwell

Heno (09/11/11) fe enwyd Lucy Caldwell yn enillydd Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Cymru eleni, am ei nofel, The Meeting Point.

Lucy Caldwell, a aned yn Belfast ond sydd bellach yn byw yn Llundain, yw pedwerydd enillydd y wobr fyd-eang a sefydlwyd yn 2006 i annog talent greadigol ysgrifenwyr dan 30 oed, mewn unrhyw genre, sydd wedi ei gyhoeddi yn yr iaith Saesneg. Cyflwynwyd siec i Lucy am £30,000, ynghyd â phenddelw efydd o Dylan Thomas a gomisiynwyd yn arbennig ar gyfer yr achlysur, mewn seremoni wobrwyo yn nhref enedigol y bardd, Abertawe. Hefyd yn bresennol yn y seremoni, a gyflwynwyd gan y darlledwr Jamie Owen o’r BBC, roedd wyres Dylan Thomas, Hannah Ellis.

Llwyddodd Lucy Caldwell i wrthsefyll cryn gystadleuaeth ar y rhestr fer gan awduron o bedwar ban byd: Benjamin Hale o Efrog Newydd, Tea Obreht, enillydd gwobr Orange am ffuglen eleni, hefyd o Efrog Newydd; Annabel Pitcher o Swydd Efrog gyda’i nofel gyntaf a Jacob McArthur Mooney, bardd dawnus o Ganada.

Dywedodd Peter Stead, sefydlydd Gwobr Dylan Thomas: “Rydym wrth ein bodd i gyhoeddi mai Lucy Caldwell yw enillydd Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Cymru 2011. Mae The Meeting Point yn ddameg delynegol gyfoes am argyfwng ffydd a phriodas Gwyddeles yn Bahrain a’i pherthynas gyda bachgen Moslemaidd yn ei arddegau. Mae’n fyfyrdod aeddfed ar hunaniaeth, teyrngarwch a ffydd mewn byd cymhleth ac mae wedi ei ysgrifennu’n wych. Does dim amheuaeth fod hwn yn gam sylweddol arall yn yr hyn a fydd, heb os, yn yrfa drawiadol.”

Dywedodd Marc Clement, Llywydd Prifysgol Cymru: “Ar ran Prifysgol Cymru, hoffwn longyfarch Lucy Caldwell o waelod calon ar y llwyddiant hynod hwn. Gobeithio y bydd ennill y Wobr o £30,000 yn ei galluogi i ddatblygu ei thalent aruthrol heb y pwysau ariannol sy’n wynebu cymaint o awduron ifanc heddiw. Nid dathlu Dylan ei hun yn unig yw bwriad Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Cymru, ond hefyd annog, cefnogi a meithrin talent mewn ysgrifenwyr ifanc ar draws y byd, a’r budd unigryw hwn sy’n gwneud y Wobr yn un o wobrau llenyddol pwysicaf ein dydd.”

/Gorffen.

Ni fydd Lucy Caldwell yn ymwybodol ei bod wedi ennill tan 10.15pm GMT heno (09/11/11), felly ni fydd ar gael am gyfweliad cyn hynny.

I drefnu cyfweliadau gyda Lucy neu’r beirniaid ffoniwch Natasha Fulford neu Lara Hallett yn MGB PR ar 01792 460200.

Nodiadau i Olygyddion:

Y Rhestr Fer
Y Rhestr Fer ar gyfer Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Cymru 2011 oedd:
• The Meeting Point gan Lucy Caldwell, Faber
• The Evolution of Bruno Littlemore gan Benjamin Hale, Atlantic Books
• Folk gan Jacob McArthur Mooney, McClelland & Stewart
• The Tiger’s Wife gan Tea Obreht, Orion
• My Sister Lives on the Mantelpiece gan Annabel Pitcher, Orion

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

Dolenni Tebyg

In: Newyddion a Digwyddiadau