Prifysgol Cymru yn benodi Gadair Casgliadau Digidol cyntaf y byd

Wedi ei bostio ar 11 Hydref 2010
lornahughes

Lorna Hughes

Penodwyd Lorna Hughes, sydd ar hyn o’r bryd yn Ddirprwy Gyfarwyddwr Canolfan e-Ymchwil yn King’s College Llundain, i swydd sy’n torri tir newydd yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Hi fydd deilydd Cadair academaidd Casgliadau Digidol - y cyntaf o’i fath yn y byd. Ariennir y swydd gan Brifysgol Cymru a dyma’r gadair academaidd gyntaf i’w sefydlu mewn unrhyw lyfrgell genedlaethol yn y byd.

Mae gan Lorna ugain mlynedd o brofiad ym meysydd ymchwil a threfnu gwybodaeth ddigidol, gan weithio ym mhrifysgolion Glasgow, Rhydychen, Arizona, Efrog Newydd a Llundain.

Bydd Lorna yn ymgymryd â gwaith arwain ymchwil academaidd ar yr adnoddau digidol diweddaraf gan wneud defnydd o’r casgliad digidol sylweddol sydd yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae’r gwaith yma’n cwmpasu creu, cyflenwi, ymchwilio, dadansoddi a chadwraeth casgliadau digidol gan gynnwys materion cyfreithiol, rheolaeth data, ffyrdd ymchwilio blaengar a datblygiadau technolegol ym maes mynediad, chwilio a defnydd.

Dywed Lorna, ‘Rwy’n falch iawn i ymuno â Llyfrgell Genedlaethol Cymru, sydd ag enw da yn fyd-eang yn ogystal â chasgliadau pwysig iawn. Mae gan LlGC gasgliadau digidol anhygoel ac mae wedi cymryd agwedd strategol tuag at ddigido dros y blynyddoedd diwethaf. Gobeithiaf ddatblygu nifer o brosiectau ymchwil newydd yn ymwneud â chreu a rheoli casgliadau digidol. Rwy hefyd yn frwd iawn i ddatblygu cydweithio a phartneriaethu yn Brydeinig ac yn rhyngwladol.’

Mewn sawl ffordd bydd Lorna’n dychwelyd i’w gwreiddiau wrth ymgymryd â swydd Cadair Casgliadau Digidol.

‘Cymro oedd fy nhad-cu. Bu’n ddeintydd yn Glasgow yn yr 1930au ond yn anffodus bu farw blynyddoedd cyn i mi gael fy ngeni. Rwy wedi fy ysbrydoli i ganfod peth o’m gwreiddiau Cymreig ac yn edrych ymlaen yn fawr i symud i Orllewin Cymru,’ ychwanegodd.

Mae Andrew Green, Llyfrgellydd y Llyfrgell Genedlaethol, yn edrych ymlaen at groesawu Lorna i’w swydd newydd yn Aberystwyth.

‘Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn falch iawn i apwyntio person o allu ac arbenigedd Lorna. Gobeithiwn y caiff ei hysbrydoli gan gasgliadau’r Llyfrgell a thu hwnt. Rwy’n siŵr y bydd yn gallu dod â’i brwdfrydedd a phrofiad at ei gilydd er budd ehangu ein dealltwriaeth a’n gwerthfawrogiad o gasgliadau sydd wedi eu digido neu sydd eto i’w digido at sylw a budd y Byd,’ meddai Andrew Green.

Ategodd Yr Athro Marc Clement, Dirprwy-Ganghellor Prifysgol Cymru ei bleser ar apwyntiad Lorna hefyd.

‘Mae Prifysgol Cymru wrth eu bodd i chwarae rhan ganolog drwy greu’r swydd athrawol hon. Rwy’n sicr y daw’r Athro Hughes â’r cyfuniad perffaith o brofiad a brwdfrydedd i arwain gwaith fydd yn torri tir newydd yn natblygiad technolegol y Llyfrgell.’

/Diwedd

Am wybodaeth bellach a delweddau yn ymwneud a Llyfrgell Genedlaethol Cymru, cysylltwch â:
Siôn Jobbins, Swyddfa’r Wasg LlGC: 01970 632902 post@llgc.org.uk

I gael rhagor o wybodaeth am Brifysgol Cymru, ewch i: www.cymru.ac.uk 

I gael gwybodaeth i’r wasg a’r cyfryngau, cysylltwch â Tom Barrett, Swyddog Cyfathrebu, Prifysgol Cymru: t.barrett@cymru.ac.uk neu ffoniwch 02920 376999

 

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

Dolenni Tebyg

In: Newyddion a Digwyddiadau