Jon Gower Y Storiwr

Wedi ei bostio ar 3 Awst 2011
Storiwr-clawr-terfynol

'Y Storiwr' gan Jon Gower

Mercher 3 Awst am 1.45 (Y Babell Lên - Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn Wrexham) - Bydd yr awdur a darlledwr cyfarwydd Jon Gower yn trafod ei nofel newydd ‘Y Storïwr’.

Nofel o ddychymyg dihafal yw “Y Storïwr”. Gwydion McGideon yw’r arwr, storïwr heb ei ail sy’n treulio mwy o amser ym myd ei ddychymyg nac yn y byd y mae’n byw ynddo.

Mae Jon Gower yn un o dalentau llenyddol disgleiriaf Cymru. Cafodd ei fagu yn Llanelli, graddiodd mewn Saesneg o Brifysgol Caergrawnt, ac mae bellach yn byw yng Nghaerdydd. Yn gyn-ohebydd ar y diwylliant a’r cyfryngau i BBC Cymru, mae wedi cyhoeddi deg o lyfrau yn cynnwys “An Island Called Smith”, enillydd Gwobr Deithio John Morgan.

/Diwedd

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori