Arddangosfa'n dathlu deiliad gradd er anrhydedd

Wedi ei bostio ar 16 Awst 2011
DrHywelCernywWilliams

Dr Hywel Cernyw Williams (1843-1937), Gweinidog gyda’r Bedyddwyr y dyfarnwyd iddo radd Doethur mewn Diwinyddiaeth er anrhydedd ym 1932 gan Brifysgol Cymru, yw’r ysbrydoliaeth ar gyfer arddangosfa newydd sy’n dwyn y teitl Y Filltir Aur.

Ar ôl ennill amlygrwydd am ei waith ysgrifenedig sy’n cynnwys cofiannau, detholiadau o farddoniaeth, gweithiau diwinyddol a brasluniau hanesyddol, bydd bywyd Dr Williams, a anwyd yn Llangernyw, yn cael ei ddathlu ar y cyd â phedwar unigolyn nodedig arall sy’n hanu o’r un pentref. Efallai mai fel awdur emynau yr oedd yn fwyaf enwog - ceir chwech o’i emynau yn y llyfr emynau cyfredol.

Llangernyw, ger Abergele, yw cefnlen yr arddangosfa yn Amgueddfa Syr Henry Jones yn y pentref ei hun. Mae enw’r arddangosfa, y Filltir Aur, yn addas iawn gan fod y pum dyn y dethlir eu bywydau wedi’u geni o fewn milltir sgwâr i’w gilydd.

Y dynion eraill a ddethlir yw: y Parchedig Thomas Parry (1842-1936), Robert Griffiths (1845-1909), y Parchedig Ganon Robert Edwin Roberts (1878-1940), a Henry Thomas Barnwell (g.1920) - a gadawodd pob un ohonynt eu marc ar ddiwylliant Cymru gan ddod â’u pentref diarffordd a distadl i sylw’r genedl.

Dengys yr arddangosfa sut yr helpodd y pum gwr enwog i adeiladu Bae Colwyn, achub caneuon gwerin Cymru, coroni brenhinoedd a dianc o Ffrainc yn ystod y rhyfel.

Bydd arddangosfa’r Filltir Aur i’w gweld yn Amgueddfa Syr Henry Jones yn Llangernyw am fis o ddydd Mawrth Awst 9.

/Diwedd

Ceir rhagor o wybodaeth am Amgueddfa Syr Henry Jones ar y wefan – www.sirhenryjones-museums.org

Mae’r arddangosfa’n rhedeg tan 9Medi, ac mae’r oriau agor fel a ganlyn:

Mawrth – Gwener: 10.30am -1pm & 2pm -5pm

Sadwrn a Sul: 2pm -5pm    

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori