Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yn croesawu ei fyfyrwyr i'w gartref

Wedi ei bostio ar 4 Ebrill 2011
POWapril2011

Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru

Yn ddiweddar, gwahoddwyd myfyrwyr sy'n astudio tuag at raddau Prifysgol Cymru i gwrdd â'i Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yn ei gartref Cymreig, Llwynywermod, ger Myddfai yn Llanymddyfri.

Fel Canghellor Prifysgol Cymru, mae'r Tywysog yn cadw cysylltiad cryf gyda'r Brifysgol a'i myfyrwyr drwy wahodd nifer o ddarpar ysgolheigion i'w gartref pob blwyddyn, er mwyn dysgu mwy am eu hastudiaethau a'u gobeithion at y dyfodol.

Bob blwyddyn, mae prifysgolion Cymreig sy'n cynnig graddau Prifysgol Cymru yn enwebu myfyrwyr i gwrdd â’u Canghellor. Eleni, roedd y myfyrwyr yn cynrychioli Prifysgol Fetropolitan Abertawe, UWIC, Prifysgol Cymru Casnewydd, Prifysgol Glyndŵr, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Bangor a Phrifysgol Aberystwyth.

Ar ôl cwrdd â'r Tywysog dywedodd, Aldo Tagliabue, myfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe:

“Roedd cwrdd â'i Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yn brofiad gwych. Roedd yn ddyn hynaws iawn â meddwl agored. Roedd ganddo ddiddordeb amlwg ymhob un ohonon ni. Roedd yn ddiffuant iawn. Byddaf yn cofio'r digwyddiad hwn am byth. ”

Dywedodd Is-Ganghellor Prifysgol Cymru, Yr Athro Marc Clement:

“Mae gan Ei Uchelder Brenhinol, yn rhinwedd ei rôl fel Canghellor y Brifysgol, ddiddordeb byw yn ein holl weithgareddau. Rydyn ni wrth ein bodd bod myfyrwyr o Brifysgol Cymru yn cael cyfle i gwrdd ag ef yn ei gartref yng Ngorllewin Cymru ac i siarad ag ef am eu profiadau yn y brifysgol ac am eu gobeithion i'r dyfodol.”

/Diwedd

I gael mwy o wybodaeth ar Brifysgol Cymru ewch i: www.wales.ac.uk  
Ar gyfer gwybodaeth i'r wasg a'r cyfryngau, cysylltwch a Tom Barrett, Swyddog Cyfathrebu, Prifysgol Cymru: t.barrett@wales.ac.uk  

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori