Digwyddiad i Lansio HPC Cymru - Cyfleuster Uwchgyfrifiadura Sir Benfro

Wedi ei bostio ar 22 Mai 2014

Ddydd Gwener 23 Mai, bydd Cyfrifiadura Perfformiad Uchel (HPC) Cymru’n lansio eu cyfleuster uwchgyfrifiadura newydd, yng ngorllewin Cymru yng Nghanolfan Arloesi’r Bont, Doc Penfro.

Bydd y digwyddiad, sy’n cael ei drefnu ar y cyd â Chyngor Sir Penfro, Coleg Sir Benfro a Chanolfan y Bont yn tynnu sylw at y cyfleoedd sydd ar gael i Fusnesau (ac yn enwedig BBaChau) ac academyddion yng Ngorllewin Cymru drwy gydweithio, trosglwyddo gwybodaeth a mynediad at rwydwaith uwchgyfrifiadura dosbarthedig mwyaf y DU.

Gan ddechrau am 10am, ceir agenda llawn ac amrywiol i’r diwrnod. Bydd y cyfleuster yn cael ei agor yn swyddogol gan Joyce Watson, Aelod Cynulliad Canolbarth a Gorllewin Cymru, a bydd pawb sy’n bresennol yn cael clywed sut mae busnesau yng Nghymru wedi elwa ar gost isel neu ddim cost o gwbl ar ddefnyddio HPC a’r cymorth sydd ar gael oddi wrth y Llywodraeth, y Cyngor a’r Coleg. Yn ogystal, bydd taith o gwmpas y cyfleuster ac arddangosiadau o gynhyrchion a meddalwedd a chyfarfodydd 1-2-1 gyda’r trefnwyr.

Partneriaeth rhwng Prifysgolion Cymru yw HPC Cymru, ac mae wedi’i ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, gyda’r nod o rymuso llwyddiant busnesau ac ymchwil, adeiladu sgiliau i gyfoethogi economi gwybodaeth Cymru a chyflymu’r broses o greu cynhyrchion a gwasanaethau fydd yn arwain at finiogi’r fantais gystadleuol.

Gyda’r cyfarpar diweddaraf wedi’i osod yng nghanolfan Dylan Thomas Prifysgol Cymru yn Abertawe, mae HPC Cymru yn cynnal y rhwydwaith uwchgyfrifiadura dosbarthedig mwyaf yn y DU gan gynnig cyfleoedd i fanteisio ar dechnoleg uwchgyfrifiadura sydd gyda’r mwyaf blaenllaw drwy’r byd.

I gofrestru ar gyfer y digwyddiad, ac am ragor o wybodaeth, gan gynnwys agenda llawn ar gyfer y diwrnod, ewch i www.hpcwales.co.uk/biclaunch

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori