Gweinidog y Gymraeg yn ymweld â Geiriadur Prifysgol Cymru

Wedi ei bostio ar 19 Gorffennaf 2018
GeiriadurPC_ElunedMorgan-AndrewHawke

GeiriadurPC - Eluned Morgan & Andrew Hawke

Ar ddydd Gwener, 13 Gorffennaf, croesawyd Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, i swyddfeydd Geiriadur Prifysgol Cymru yn y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd yn Aberystwyth.  Sefydlwyd y prosiect ym 1921 i greu geiriadur tebyg i’r Oxford English Dictionary ar gyfer y Gymraeg, tasg a gwblhawyd yn 2002 mewn pedair cyfrol fawr yn cynnwys bron i 4,000 o dudalennau o brint mân. Mae’r staff yn parhau i ddiweddaru’r Geiriadur.

Gwelodd y Gweinidog y casgliad o 2.5 miliwn o slipiau papur a oedd yn sail i’r gwaith gwreiddiol. Ysgrifennwyd y slipiau gan mwyaf gan wirfoddolwyr gan godi dyfyniadau o bob math o lyfrau a llawysgrifau. Dangosodd y staff yr adnoddau cyfrifiadurol diweddaraf y maent yn eu defnyddio erbyn hyn i gasglu deunydd ar gyfer y Geiriadur. Mae geiriau newydd ar dir i’w cynnwys yn y Geiriadur pan fyddant wedi ennill eu plwyf yn yr iaith: pan fydd nifer o enghreifftiau gan sawl awdur gwahanol.

Esboniodd y staff fod Geiriadur Prifysgol Cymru wedi’i seilio ar dystiolaeth gadarn ac felly fe’i ystyrir fel safon ar gyfer sillafu’r Gymraeg ac ar genedl enwau, ffurfiau lluosog, ac yn y blaen. Mae’n cael ei ddefnyddio’n helaeth, yn enwedig ar ôl i’r gwaith fynd ar lein am ddim yn 2014 (ar http://gpc.cymru) gyda mwy na 12,000 o chwiliadau bob diwrnod gwaith. Erbyn hyn mae hefyd ar gael am ddim fel ap ar gyfer ffonau Apple ac Android, diolch i grant gan Lywodraeth Cymru – yr unig eiriadur hanesyddol mawr sydd ar gael fel ap mewn unrhyw iaith.

Ers 2015 mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn rhoi grant i’r Geiriadur, gan gydnabod pwysigrwydd y gwaith yn cofnodi geirfa’r Gymraeg i bolisi’r Llywodraeth o greu miliwn o siaradwyr erbyn 2050. Diolchodd yr Athro Medwin Hughes, Is-Ganghellor Prifysgol Cymru, i’r Gweinidog am y grant gan sicrhau dyfodol y prosiect a fydd yn dathlu ei ganmlwyddiant yn 2021. Am ddatganiad gan Lywodraeth Cymru, gweler: https://llyw.cymru/newsroom/welshlanguage/2018/minister-sees-how-300k-welsh-government-funding-is-helping-geiriadur-prifysgol-cymru-to-protect-welsh-language/?lang=cy

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori