Anrhydedd Blwyddyn Newydd i Aelod o Gyngor PC

Wedi ei bostio ar 7 Ionawr 2010
Geraint Evans

Enwyd Geraint Evans, aelod o gorff llywodraethu’r Brifysgol, yn MBE yn rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd 2010.

Anrhydeddwyd Mr Evans, sy’n dod â’i arbenigedd fel dyn busnes i’w waith ar Gyngor y Brifysgol, am ei gyfraniadau gwirfoddol hynod o lwyddiannus i waith addysgol yn Ne Cymru ac, yn fwyaf penodol, ym Mro Morgannwg. Ef yw Is-Gadeirydd Llywodraethwyr Coleg y Barri – y Coleg Addysg Bellach a dyfodd gyflymaf yng Nghymru ym mhob un o’r pedair blynedd diwethaf – a bu hefyd yn Llywodraethwr ar Ysgol Gyfun Bro Morgannwg ers ei hagor, a Chadeirydd y Llywodraethwyr am y chwe mlynedd diwethaf. “Mewn llai na deng mlynedd mae’r ysgol wedi sefydlu ei hun fel un o’r gorau o’i bath yng Nghymru”, meddai, “ac mae’r ffaith fod gennyf ran yn ei llwyddiant yn destun balchder mawr imi.”

I Brifysgol Cymru, y mae hefyd yn destun balchder fod Geraint Evans yn aelod o’i chorff llywodraethol, a llongyfarchwn ef ar y gydnabyddiaeth haeddiannol hon o’i waith caled a’r anogaeth a rydd i wahanol agweddau ar y maes addysgol.

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori