GPC mis Mehefin 2021 newyddion

Wedi ei bostio ar 8 Mehefin 2021
free and public

Free and Public

Y mis hwn gan Wasg Prifysgol Cymru, mae Free and Public: Andrew Carnegie and the Libraries of Wales gan Ralph A. Griffiths yn astudiaeth o’r tri deg a phump o lyfrgelloedd a adeiladwyd gan Andrew Carnegie yng Nghymru fel arwydd o’i ymrwymiad byd-eang i’r mudiad llyfrgelloedd cyhoeddus ar ddechrau’r ugeinfed ganrif. Dyw’r llyfrgelloedd hyn a’u harwyddocâd cymdeithasol, diwylliannol a phensaernïol ddim wedi cael eu hastudio erioed o’r blaen. Ewch i’n gwefan i brynu copi https://www.uwp.co.uk/book/free-and-public/

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori