GPC mis Mai 2020 newyddion

Wedi ei bostio ar 5 Mai 2020
Simon Haslett book

Coastal Systems

Y mis hwn o Wasg Prifysgol Cymru, Jane Williams (Ysgafell) gan Gwyneth Tyson Roberts yw’r cofnod llawn cyntaf o fywyd a gwaith menyw o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg a greodd yrfa lwyddiannus fel awdur pwysig yn Saesneg ar bynciau Cymreig. Ewch i’n gwefan i brynu copi www.uwp.co.uk/book/jane-williams-ysgafell/

Yn ogystal mae Simon Haslett yn trafod ei gyfrol Coastal Systems a sut mae astudio’r arfordiroedd yn bwysicach nag erioed heddiw fel cyfraniad pwysig i addysg newid yn yr hinsawdd. Darllenwch amdano ar ein gwefan.

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau