GPC mis Hydref 2020 newyddion

Wedi ei bostio ar 6 Hydref 2020
William Morgan

GPC mis Hydref 2020 newyddion

Y mis hwn o Wasg Prifysgol Cymru, mae William Morgan: Eighteenth-Century Actuary, Mathematician and Radical gan Nicola Bruton Bennetts yn egluro rôl William Morgan yn datblygu’r fathemateg sy’n sail ar gyfer rheolaeth ariannol ar gronfeydd pensiwn. Ewch i’n gwefan i brynu copi.

 

Yn ogystal, mae gennym ostyngiad o hyd at 70% ar deitlau dethol. I gael rhagor o wybodaeth a phori drwy’n siop rithiwr, ewch i www.uwp.co.uk/cynhadledd-cymrur-gyfraith-legal-wales-conference/

 

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau