GPC mis Ebrill 2022 newyddion

Wedi ei bostio ar 29 Ebrill 2022
causes

GPC mis Ebrill 2022 newyddion

Y mis hwn cyhoeddir Causes in Common: Welsh Women and the Struggle for Social Democracy gan Daryl Leeworthy. Mae’r llyfr yn adrodd stori rymus a dadlennol mudiad y menywod yng Nghymru fodern. Gan dynnu ar amrywiaeth o ffynonellau grymus, mae hwn yn bortread byw o’r menywod hynny a ddaeth yn actifyddion gwleidyddol ac yn arweinwyr cymunedol ysbrydoledig drwy eu brwydr am gydraddoldeb.

 Ewch i’r wefan i brynu copi: Book | UWP

 Y mis hwn hefyd enillodd yr Athro D. Densil Morgan Wobr Hanes Cymru Francis Jones 2021 am ei gyfrol wych Theologia Cambrensis: Protestant Religion and Theology in Wales. Hoffem estyn ein llongyfarchiadau i’r Athro Morgan ar y dyfarniad gwych hwn.

 Ewch i’r wefan i brynu copi o’r cyfrolau hyn: Book | UWP

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau