Llyfr newydd ar Fwslimiaid Ffrainc

Wedi ei bostio ar 11 Ebrill 2011
frenchmuslims1

Llyfr newydd ar Fwslimiaid Ffrainc

Mae llawer o sylwebwyr wedi cyfrannu at y drafodaeth am le Mwslimiaid yn y byd cyfoes. Gan Ffrainc y mae poblogaeth Fwslimaidd fwyaf Ewrop, a dadansoddiad o farn a phrofiadau Mwslimiaid y wlad honno yw French Muslims gan Dr Sharif Gemie. Cyhoeddiad newydd gan Wasg Prifysgol Cymru yw'r gyfrol.

Mae'n astudiaeth fanwl nad yw'n dibynnu ar ystrydebau a rhagdybiaethau. Dyma'r llyfr cyntaf i ystyried yn fanwl leisiau'r rheiny sy'n honni siarad ar ran y gymuned Fwslimaidd.

Mae'r llyfr yn canolbwyntio ar bedwar meddyliwr a gweithredwr, Chahdortt Djavann, Fadela Amara, Tariq Ramadan a Houria Bouteldja. Daw pob un ohonynt o gefndir Mwslimaidd, ac maent yn cynrychioli eu cenhedlaeth mewn ffyrdd gwahanol. Mae eu hagweddau yn wahanol ac wrthgyferbyniol, ar faterion fel statws menywod, y gorchudd wyneb, swyddogaeth ysgolion, traddodiadau gweriniaeth Ffrainc ac effeithiau'r Ymerodraeth Ffrengig.

Wedi ei ysgrifennu mewn ffordd sy’n hawdd ei darllen, mae French Muslims yn ddelfrydol i bawb sydd â diddordeb mewn Astudiaethau Ffrengig a Diwylliannol, tra hefyd yn fawr ei apêl i gynulleidfa ehangach yn sgil y diddordeb mawr sydd mewn pynciau o’r fath ar hyn o bryd.

/Diwedd

Nodiadau i Olygyddion:

French Muslims: New Voices in Contemporary France by Dr Sharif Gemie

£24.99 | PB| 9780708323205 | 192 tudalen | 216x138 mm

I gael mwy o wybodaeth ar Wasg Prifysgol Cymru ewch i: www.uwp.co.uk

I gael gwybodaeth ar gyfer y wasg a'r cyfryngau, cysylltwch â Jocelyn Keedwell, Swyddog Cyfathrebu, Prifysgol Cymru: j.keedwell@wales.ac.uk neu 02920 376975
Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori