Cyfarwyddwr Gweithredol Coleg Fazley yn ymddiswyddo

Wedi ei bostio ar 9 Tachwedd 2010
fazley

Mae Prifysgol Cymru wedi derbyn datganiad gan gyfarwyddwr gweithredol Coleg Fazley yn dweud ei fod wedi cyflwyno ei ymddiswyddiad.

Ataliodd y Brifysgol ei pherthynas â Choleg Fazely yr wythnos ddiwethaf ar ôl derbyn llythyr oddi wrth Fazley Yaakob yn dweud bod anghydfod ynglŷn â’i gymwysterau academaidd ei hun.

Er nad yw’r cyn-gyfarwyddwr yn dysgu ar gyrsiau sy’n cael eu dilysu gan y Brifysgol, teimlwyd na ddylid derbyn unrhyw fyfyrwyr newydd hyd nes y byddai’r mater wedi’i ymchwilio.

Yn y llythyr ymddiswyddo, dywed Fazley Yaakob:

“Rôl buddsoddwr sydd gennyf i yng Ngholeg Rhyngwladol Fazely. Er fy mod yn dal swydd Cyfarwyddwr, nid wyf i erioed wedi bod yn rhan o’r tîm academaidd ac nid wyf i wedi mynychu Cyfarfodydd Academaidd, felly gallwch fod yn sicr na chafodd Safonau Academaidd nac enw da’r Brifysgol eu cyfaddawdu ar unrhyw adeg. I fod yn onest, dim ond mewn cyfarfodydd rheoli yr wyf i wedi eistedd.

“ Wedi ystyried ymhellach, rwyf i o’r farn y gallai parhau fel Cyfarwyddwr fod yn niweidiol i’r Coleg, ei gymuned o fyfyrwyr a’r staff ymroddedig sydd wedi gweithio mor galed i gynnal safonau a gonestrwydd academaidd.

“Mae’n amlwg y bydd y dadlau cyhoeddus parhaus hwn yn tanseilio enw da a’r berthynas dda sydd rhwng y Coleg a’r Brifysgol, ac ni allaf ganiatáu i hynny ddigwydd mewn unrhyw amgylchiadau. Felly, rwyf i wedi penderfynu cyflwyno fy ymddiswyddiad fel Cyfarwyddwr Gweithredol y Coleg.

“Fy mwriad yw parhau i ymladd i glirio fy enw ac adfer hyder y cyhoedd yn fy enw da.

“Hoffwn ymddiheuro’n ddiffuant am fod wedi achosi embaras i’r Brifysgol a’i swyddogion. Rwyf i’n gobeithio y bydd y mater bellach yn cael llonydd ac y bydd modd adfer y cyswllt rhwng y Brifysgol a FIC."

/Diwedd

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori