BARDD PLANT CYMRU YDY EURIG SALISBURY

Wedi ei bostio ar 1 Mehefin 2011
eurigwithcawcsstaff

Ar ddydd Mawrth, mewn seremoni ar lwyfan Eisteddfod Genedlaethol Abertawe a'r Fro, bydd Dewi Pws, Bardd Plant Cymru 2010-2011 yn cyhoeddi mai'r Bardd Plant Cymru nesaf yw Eurig Salisbury, Cymrawd Ymchwil yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, Aberystwyth.

Mewn datblygiad cyffrous, bydd Eurig yn cael mwynhau tymor hirach na’r arfer fel Bardd Plant Cymru, gan ei fod wedi ei benodi am gyfnod o ddwy flynedd. Meddai Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr Gweithredol Llenyddiaeth Cymru ar ran partneriaid y cynllun: “Mae cynllun Bardd Plant Cymru wedi hen ennill ei blwyf erbyn hyn, a dros y blynyddoedd mae miloedd o blant led led Cymru wedi elwa o gael mwynhau barddoni gyda beirdd gorau’r wlad. Dros y ddwy flynedd nesaf, yn ogystal ag ymweld ag ysgolion, bydd Eurig yn cynnal gweithgareddau fydd yn clymu mewn gyda ymgyrch Calon Cenedl S4C er enghraifft, a Chymunedau’n Darllen Cyngor Llyfrau Cymru. Bydd ymestyn ei gyfnod yn rhoi cyfleoedd i fwy eto o blant gael blas ar farddoni gydag Eurig.”

Ganed Eurig yng Nghaerdydd, ond symudodd y teulu i Langynog, ger Caerfyrddin, pan oedd yn chwech oed. Aeth i Ysgol Gynradd Melin Gruffudd, Ysgol Gynradd y Dderwen ac Ysgol Gyfun Bro Myrddin, cyn mynd ymlaen i’r coleg yn Aberystwyth i astudio’r Gymraeg ac Astudiaethau Ffilm a Theledu.

Mae Eurig yn gweithio fel Cymrawd Ymchwil yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, ac mae’r partneriaid yn ddiolchgar i’w gyflogwr am ei ryddhau o’i waith am gyfnodau i gyflawni’r rôl.

Dechreuodd gael blas ar farddoniaeth wrth astudio cerddi Dic Jones, Gerallt Lloyd Owen ac eraill yn yr ysgol. Yn 13 oed dysgodd ei hun i gynganeddu gyda help Clywed Cynghanedd gan Myrddin ap Dafydd. Enillodd Gadair yr Urdd yn Eisteddfod Sir Ddinbych 2006, ac mae wedi dod yn ail deirgwaith yn olynol yng nghystadleuaeth y Gadair yn yr Eisteddfod Genedlaethol.
Mae wedi cyhoeddi cyfrol o farddoniaeth o’r enw Llyfr Glas Eurig a chyfrol o farddoniaeth plant o’r enw Sgrwtsh!.

Meddai Eurig: “Mae'n anrhydedd mawr iawn cael fy ngofyn i gydweithio gyda beirdd bach Cymru. Mi o'n innau'n fardd bach hefyd un tro, er nad o'n i'n gwybod hynny ar y pryd, ac mi o'n i wrth fy modd yn darllen cerddi gwirion. I ddweud y gwir, cerddi gan fy rhagflaenydd enwog dwi'n eu cofio orau, cerddi am foi o'r enw Arwel a oedd wastad yn dawel, ac am dorri wy gyda llwy! Cerddi llawn hwyl yw cerddi Dewi Pws, a fy nod i yw sicrhau y bydd plant Cymru'n cael yr un faint o hwyl gyda fi dros y ddwy flynedd nesaf. A gyda lwc, ni fydd fy nghorun i'n edrych yn rhy debyg i gorun Mr Pws erbyn y diwedd!”

Cynllun ar y cyd rhwng Bwrdd yr Iaith Gymraeg, Cyngor Llyfrau Cymru, Llenyddiaeth Cymru, S4C a’r Urdd yw Bardd Plant Cymru. Yn ogystal ag Eurig, y beirdd sydd wedi derbyn yr anrhydedd yn y gorffennol yw Dewi Pws, Twm Morus, Ifor ap Glyn, Caryl Parry-Jones, Gwyneth Glyn, Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones, Ceri Wyn Jones, Menna Elfyn, Mei Mac a Myrddin ap Dafydd.

/Diwedd

 

 

 

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori