Rhestr Fer Gwobr Dylan Thomas yn Rhoi Sylw i Sêr Ifanc y Byd Llenyddol

Wedi ei bostio ar 19 Hydref 2012

Nofelydd 21 oed o Nigeria yw’r ieuengaf o bum seren lenyddol newydd ar restr fer Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Cymru 2012, a gyhoeddir heddiw. Mae’r wobr ryngwladol flynyddol ar agor i unrhyw awdur dan 30 oed sydd wedi cyhoeddi yn yr iaith Saesneg, ac mae’n un o’r mwyaf o’i math yn y byd i lenorion ifanc.

Fersiwn modern o Romeo and Juliet wedi’i osod ar gefnlen Lagos newidiol yw The Spider King’s Daughter, cyfrol Chibundu Onuzo sy’n 21 oed. Hefyd o Affrica daw The White Shadow gan Andrea Eames a fagwyd yn Zimbabwe, sy’n nofel wedi’i gosod yn Rhodesia yn y 1970au, lle mae bachgen ifanc yn brwydro i wneud y peth iawn mewn byd anrhagweladwy. Ar y rhestr hefyd mae nofel gyntaf Maggie Shipstead o Galiffornia Seating Arrangements, sy’n taflu goleuni ar natur ymhonnus cymdeithas New England, ynghyd â nofel drosedd gyntaf Tom Benn The Doll Princess, sy’n edrych ar is-fyd troseddol Manceinion yn y 90au. Mae casgliad o straeon byr D.W. Wilson o Ganada Once You Break a Knuckle, am bobl dda sy’n gwneud dewisiadau gwael yn cwblhau’r rhestr o lyfrau pwerus a chyffrous gwirioneddol ryngwladol, gyda thrais, gormes a thrafferthion dianc rhag rolau rhagordeiniedig yn themâu cyffredin drwyddynt.

Dewiswyd y pum llenor ifanc gan banel o feirniaid gan gynnwys sylfaenydd Gŵyl y Gelli Peter Florence, y nofelydd Allison Pearson, cantores Catatonia a chyflwynydd BBC 6 music Cerys Matthews, a newyddiadurwr Guardian Review Nicholas Wroe.

Dywedodd Cadeirydd Gwobr Dylan Thomas Peter Stead:

"Mae’r cyfrolau hyn wedi dod o bob rhan o’r byd, dwy o Affrica, un o Ganada, un o UDA ac un o Loegr, a’r hyn sy’n nodweddu pob un yw eu bod yn bleser eu darllen. Mae pob un yn stori eithriadol o dda sydd wedi’u hysgrifennu gydag aeddfedrwydd, medr a hyder. Unwaith eto mae gwobr Dylan Thomas yn siŵr o gael enillydd rhagorol ".

Ychwanegodd y beirniad Cerys Matthews:

“O ystyried bod Dylan wedi ysgrifennu rhai o’i gerddi gorau pan oedd yn 20 oed, mae’n wych cael bod yn rhan o rywbeth sy’n annog llenorion ifanc. Roedd y broses o lunio’r rhestr fer yn llawn gwahaniaeth barn; rwy’n edrych ymlaen at y frwydr derfynol!”

Yn dilyn cyhoeddi gwobr Man Booker 2012 ddydd Mawrth, mae Gwobr Dylan Thomas yn dathlu talent newydd a fydd yn gwneud marc sylweddol ar y byd llenyddol ymhen blynyddoedd. Mae’r Wobr yn anrhydeddu gweithiau o fri rhyngwladol Dylan Thomas a ddaeth i sylw’r sefydliad llenyddol pan gyhoeddodd Light Breaks Where No Sun Shines ag yntau ond yn 20 oed. 

Gyda chronfa o £30,000, mae Gwobr Dylan Thomas yn bodoli i feithrin ac ysbrydoli talent lenyddol ifanc drwy’r byd - gan ddechrau ar ei stepen drws ei hun. Gan ddechrau’r wythnos hon, bydd rhaglen addysg y Wobr, DylanEd, yn anfon athrawon ysgrifennu creadigol i 10 ysgol ar draws Abertawe, Castell Nedd Port Talbot, Caerfyrddin a Phowys. Bydd awduron y rhestr fer hefyd yn cymryd rhan mewn rhaglen o weithdai a darlleniadau yn y gymuned Gymreig yn ystod yr wythnos cyn cyhoeddi’r Enillydd. Nod y wobr yw dod â Chymru i’r Byd a’r Byd i Gymru drwy ysbrydoli pobl ifanc Cymreig ag ymweliadau gan awduron rhyngwladol ifanc, a denu sylw llenyddol i Gymru a’i hetifeddiaeth ragorol.

Cyhoeddir Enillydd y Wobr mewn seremoni fawreddog ar 9 Tachwedd - dyddiad marwolaeth Dylan.

Nodiadau i Olygyddion

Rhestr Fer Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Cymru 2012:
Tom Benn, 24 – The Doll Princess (Vintage Publishing)
Andrea Eames, 26 – The White Shadow (Harvill Secker/Random House)
Chibundu Onuzo, 21 – The Spider King’s Daughter (Faber)
Maggie Shipstead, 28 – Seating Arrangements (Blue Door)
DW Wilson, 27 – Once You Break A Knuckle (Bloomsbury)

Beirniaid Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Cymru 2012:
Peter Florence
Kurt Heinzelman
Carolyn Hitt
Kim Howells
Cerys Matthews
Allison Pearson
Peter Stead
Nicholas Wroe

Cyhoeddir yr enillydd yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe, ddydd Mercher 9 Tachwedd 2012.

Os hoffech chi ddod i’r Seremoni Wobrwyo a Chyhoeddi’r Enillydd, cyfweld ag awdur, neu os hoffech unrhyw fanylion pellach, cysylltwch â Helen Barnes at FMcM ar 0207 4057422 neu ebost helenb@fmcm.co.uk

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau